Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kupuj świadomie – Produkt Polski

wydrukuj
Kupuj świadomie – Produkt Polski

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt Polski”. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją „Produkt Polski”, konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu.

Znak „Produkt Polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych. Kupuj świadomie „Produkt Polski”– Twój wybór ma ogromne znaczenie! Kupując produkty krajowego pochodzenia wspieramy przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski. Wspieramy budżety samorządów i dajemy wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Jak pisze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w apelu inaugurującym kampanię Kupuj świadomie „Produkt Polski”: „Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel i społeczny obowiązek”.


Dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „Produkt Polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej na https://www.gov.pl/web/produktpolski.

Opr. W. Plezia