Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konsultacje projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

wydrukuj
Konsultacje projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

W dniu 29 października 2019 r. uchwałą Nr 92/2203/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295 t.j.) konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, będą trwały 35 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. W terminie od 31 października do 4 grudnia br. uwagi i wnioski do dokumentu można składać za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Strategia województwa. Uwagi i wnioski można także składać pisemnie, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, e-mail: drr@podkarpackie.pl lub osobiście, w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w trakcie konferencji konsultacyjnych.

13.11.2019 r.  godz. 13:00 - Przemyśl, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej , Plac płk. Berka Joselewicza 1

15.11.2019r. godz. 9:00 - Nisko, Gmina i Miasto Nisko, plac Wolności 14, sala narad

15.11.2019r. godz. 13:00 - Tarnobrzeg, Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu-Dzikowie, ul Sandomierskiej 27, Sala Wielka

18.11.2019r. godz. 9:00 - Rzeszów – spotkanie ogólne, Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, budynek A1, przy al. T. Rejtana 16c

18.11.2019r. godz. 13:00 - Rzeszów – spotkanie z młodzieżą, Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, budynek A1, przy al. T. Rejtana 16c

20.11.2019r. godz. 8:00 - Dębica, Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, sala sesyjna, 4 piętro

20.11.2019r. godz. 13:00 - Jasło, Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, sala konferencyjna

29.11.2019 r. godz. 11:00 - Lubaczów, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul Jasna 1, Sala Narad nr 13

27.11.2019 r. godz. 9:00 - Krosno, aula Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12

27.11.2019r godz. 13:00 - Sanok, Muzeum Historyczne w Sanok, ul. Zamkowa 2, Sanok, sala Gobelinowa

Projekt Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.podkarpackie.pl w zakładce Strategia województwa, a także w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Cieplińskiego 4, pok. 343a, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, formularz zgłaszania uwag i wniosków, ogłoszenia i harmonogram spotkań na stronie: www.podkarpackie.pl/index.php/strategia/7215-konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2030