Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego – wpis do BDO

wydrukuj
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego – wpis do BDO

Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie wśród przedsiębiorców działających na terenie powiatu strzyżowskiego komunikatu dotyczącego warunków wpisu do prowadzonego przez niego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach termin złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa 24 lipca br.

Od 24 stycznia 2018 r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.). Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Aby uzyskać wpis do rejestru, należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Poniżej publikujemy przesłany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego komunikat w tej sprawie:

komunikat