Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Informacja o realizacji zadania w ramach PROW 2014-2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Informacja o realizacji zadania w ramach PROW 2014-2020  na terenie Powiatu Strzyżowskiego

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Powiat Strzyżowski w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zrealizował projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie w km 0+000 – 0+950”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach prowadzonej inwestycji przebudowano odcinek drogi na długości 950 mb oraz wykonano 180 mb chodnika dla pieszych.

Istotne znaczenie dla możliwości prowadzenia przedsięwzięcia miało wsparcie operacji środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej
w kwocie 1 088 177,00 zł a całkowity koszt zrealizowanego zadania
wyniósł 1 728 664,15 zł.

Przebudowana droga powiatowa posłuży wsparciu rozwoju miejscowości Kobyle położonej w gm. Frysztak, Powiat Strzyżowski. Ponadto służyć będzie zarówno społeczności lokalnej zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd do swoich działek siedliskowych i zapewni jednocześnie bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom drogi oraz lepsze skomunikowanie z drogami
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnych m.in. z drogą wojewódzką
nr 988 Babica - Warzyce. Zrealizowana operacja przyczyniła się również
w znacznym stopniu do poprawy stanu technicznego sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

W wyniku przebudowy został osiągnięty główny cel operacji związany ze wspieraniem lokalnego rozwoju terenów wiejskich poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej bezpośrednio w miejscowości Kobyle i pośrednio w sąsiednich wioskach.

 

Opracował: Andrzej Wójcik PZD Strzyżów

Strzyżów, październik 2023 r.