Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dożynki Gminne w Niebylcu

wydrukuj
Dożynki Gminne w Niebylcu

Od odprawionej w warunkach polowych Mszy św. 15 sierpnia 2020 r. rozpoczęto obchody Święta Plonów w Niebylcu. Po mszy św. na placu przy Ośrodku Kultury wójt gminy Zbigniew Korab przywitał gości i złożył podziękowania rolnikom, sadownikom i ogrodnikom za tegoroczna pracę na roli. Życzenia rolnikom złożył też obecny starosta strzyżowski Bogdan Żybura. Dożynki były tez okazją do wręczenia nagród i odznaczeń.

Po tradycyjnych przyśpiewkach ludowych i kupletach przygotowanych i odśpiewanych przez zespół śpiewaczy „Alebabki” nastąpiło wręczenie chleba przez starostów dożynek Zofię i Krzysztofa Sowów włodarzowi gminy, wójtowi Zbigniewowi Korabowi: „Drogi gospodarzu – przyjmijcie ten chleb z tegorocznych plonów jako symbol pracy, dorobku i osiągnięć nas wszystkich. Niech ten chleb świadczy o naszej pracowitości, wielkim przywiązaniu do polskiej ziemi oraz umiłowaniu i oddaniu dla naszej ojczyzny. Życzymy – Niech się darzy wszystkim jak najlepiej”. Następnie gospodarze gminy; wójt ze swoim zastępcą Krzysztofem Kozą i starostami dożynek częstowali wszystkich pokrojonym chlebem.

Po kolejnym przerywniku muzycznym w wykonaniu zespołu „Alibabki” starosta strzyżowski poinformował, że Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przyznał Nagrody Zarządu Powiatu za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej i kapeli „Cajmery” z Niebylca. Nagrody odebrali kierownik kapeli „Cajmery” Janusz Rak i prezes Towarzystwa Antoni Chuchla. Z kolei wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku Jerzy Bator poinformował o przyznaniu odznaczeń im. Św. Izydora Oracza, którymi odznaczono: Bernadetę Zegar z Konieczkowej, Michała Leszczaka z Konieczkowej i Edwarda Jasińskiego z Blizianki.

Kolejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych, które w grupach wieńcowych poprowadziła z muzyką i śpiewem kapela „Jany” pod kier. Wiktora Bochenka. Zaprezentowało się 14 grup wieńcowych z Kół Gospodyń Wiejskich z Niebylca, Konieczkowej, Gwoździanki, Połomi, Blizianki, Lutczy, Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnicy Górnej, Jawornika, Dziecięce Grupy Wieńcowe z Lutczy i Baryczki, Koła Emerytów i Rencistów w Połomi, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy i Grupa Wieńcowa z Małówki. Wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne i upominki wręczane przez gospodarzy gminy i starostów dożynkowych a także proboszcza niebyleckiej parafii ks. Czesława Goraja. Wieńce oceniane były tez przez komisję z Anną Siewierską wieceprezesem Lokalnej Grupy Działania Podkarpacie na czele, która wytypowała wieniec dożynkowy KGW Połomia do prezentacji na dożynkach powiatowych w Strzyżowie.

Dożynki gminny były też okazją do wręczenia Honorowych Nagród Wójta Gminy Niebylec. Sens nagród honorowych sprowadza się z jednej strony do wyróżnienia osób i instytucji za działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej, z drugiej zaś do kształtowania pożądanych postaw i zachowań w działalności jednostek i grup społecznych.        W tym roku przyznano 8 nagród w następujących kategoriach: przyjaciel Gminy Niebylec, działalność kulturalna, enoturystyka, krzewienie tradycji i zwyczajów, gospodarka, służba publiczna, bezpieczeństwo publiczne, troska o człowieka. W kategorii Przyjaciel Gminy Niebylec nagrodę otrzymał Ryszard Dudek wybitny artysta malarz, urodzony w Niebylcu a obecnie mieszkaniec Rzeszowa. Z wielkim zapałem wielokrotnie włączał się w organizację plenerów malarskich w Niebylcu, w których uczestniczyli artyści malarze z całego świata. Był również dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

W kategorii działalność kulturalna, nagrodzono Zespół muzyczny „Cajmery” z Niebylca. Kapela w swoim repertuarze posiada przyśpiewki i melodie tradycyjnego folkloru miejskiego jak i kompozycje własne, spełniając wielorakie funkcje kulturotwórcze. Zespół muzyczny „Cajmery” bawi swoim repertuarem na różnych imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych i piknikach. W tym roku grupa obchodzi jubileusz 20-leicia działalności. W kategorii enoturystyka nagrodę otrzymali Mateusz i Bartosz Lubas, właściciele winnicy Darius z Gwoźnicy Górnej.  Nagrodzeni są prekursorami w uprawie winorośli i produkcji wina w gminie. Winnica Darius powstała w 2014 r. i specjalizuje się w uprawie odmian na wina czerwone m.in. Rondo, Regent, i na wino białe: Seyvall Blanc, Hibernal, Aurora. Ich wina podawane są w renomowanych polskich restauracjach i kawiarniach. W kategorii krzewienie tradycji i zwyczajów, nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Bliziance. Jest to organizacja działająca od 70 lat, której celem jest poprawa życia mieszkańców, aktywizacja kobiet wiejskich Blizianki, troska o kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. Przewodniczącą KGW w Bliziance jest  Jolanta Szostak. W kategorii gospodarka, nagrodę otrzymał Wiesław Szewczyk właściciel firmy SZEW-BET z Lutczy. Firma powstał w 1984 r. i zajmuje się produkcją betonowych elementów. W kategorii służba publiczna, nagrodę otrzymała Danuta Lęcznar wieloletnia radna i Przewodnicząca Rady Gminy. Jest inicjatorką i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych. Przejawia też ogromną troskę o rozwiazywanie spraw ludzkich. Znana jest także z przywiązania do lokalnej tradycji i kultury. W kategorii bezpieczeństwo publiczne nagrodzono Adama Błądzińskiego. Od wielu lat jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Jest również osobą znaną z aktywności i zaangażowania w sprawy lokalne.        W kategorii troska o człowieka nagrodę otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu. W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Przez te wszystkie lata pracownicy Ośrodka służą pomocą i wsparciem potrzebującym mieszkańcom Gminy Niebylec. Dyrektorem Ośrodka jest Alicja Dopart.

Wójt Zbigniew Korab przyznał jeszcze 4 nagrody dla młodych sportowców. Jest to nagroda dla Oliwii Krupy mieszkanki Lutczy, która na co dzień trenuje w Krośnieńskim Klubie Kyokushin Karate. W roku ubiegłym uczestniczyła w Mistrzostwa Świata w Japonii, na których zajęła wysokie 7 miejsce; Julii Pietrasz zawodniczki Stowarzyszenia Armmagedon Strzyżów gdzie trenuje jujitsu. Na Mistrzostwach Polski w Sochaczewie w 2019 r. zdobyła tytuł mistrzyni polski w ju-jitsu Ne Waza Gi U-15 36 kg. Na co dzień mieszka w Połomi; Gabriela Pietrasza również zawodnika Stowarzyszenia Armmagedon Strzyżów. W 2019 r. wywalczył III miejsce w ju-jitsu Ne Waza Gi U-12 30 kg na Mistrzostwach Polski w Sochaczewie oraz Pawła Dudka to zdobywcy I miejsca w Mistrzostwach Polski osób niewidomych i słabowidzących w narciarstwie biegowym w kategorii młodzicy – bieg długi, które odbyły w dniu 22-23 luty 2020 r. w Kościelisku. Jest mieszkańcem Lutczy natomiast trenuje w Przemyskim Klubie Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu.

Na zakończenie Dożynek wystąpiła z koncertem kapela „Cajmery” tegoroczny laureat nagród Zarządu Powiatu Strzyżowskiego i Wójta Gminy Niebylec.

[inf. GOK Niebylec, opr. i fot. W. Plezia]