Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

TRWA NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

wydrukuj
TRWA NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE, ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W CZUDCU

Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

W roku szk. 2019/2020 samorząd powiatowy w Strzyżowie przygotował 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:

program dopłat do biletów miesięcznych, stypendium naukowe dla uczniów z wysoką średnią.

 

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski - udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu w roku szk. 2019/2020 mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Link

Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski - funkcjonujący od 2002 roku pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Link

Proces wyboru szkół i składania podań trwa od 13 maja do 19 czerwca br. Uczniom klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów proponujemy szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim obejmującą:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji: Link

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie i za granicą.

Więcej informacji: Link

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie będzie mogła zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziałach mundurowych z innowacją: strażacko – ratowniczą i wojskową oraz do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne.

Więcej informacji: oferta str 1 oferta str 2

Rekrutacja do wszystkich szkół odbywa się wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną:

https://podkarpacie.edu.com.pl/

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach lub szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka1

dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach lub szkołach podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka2

 

fot.: LO Strzyżów, inf.: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie