Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Opis szczegółowy:

Zakres projektu obejmuje:

- zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia dla poszczególnych oddziałów, tj: Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii, Pracowni Endoskopii, Pracowni USG, Izby Przyjęć.

- roboty budowlane, które będą obejmowały:

• rozbudowę szpitala o przewiązkę jako segment D, gdzie znajdą się: pracownia endoskopii, dział diagnostyki obrazowej z pracownią badań RTG i USG, oddział chirurgii z pododdziałem urazowo-ortopedycznym i oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym. Na poddaszu zostaną usytuowane szatnie dla personelu szpitala, a w piwnicach będzie pomieszczenie archiwum i techniczne wentylatorni.

• przebudowę segmentu A, gdzie znajdą się: oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok operacyjny.

• w segmencie C nastąpi modernizacja izby przyjęć, pomieszczeń dla rehabilitacji szpitalnej, personelu medycznego, pro-morte, przebudowa wyjścia ewakuacyjnego i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa ppoż

• wymianę oświetlenia na LED wraz z przebudową głównej rozdzielni prądu oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności, efektywności kosztowej oraz znaczącej poprawy dostępu mieszkańców do świadczeń opieki zdrowotnej.

Koszt:

23.254.322,59 zł, w tym

  9.999.999,98 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13.254.322,61 zł – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2020

Lokalizacja:

49.869796, 21.783832