Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z dojazdami

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z dojazdami

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową mostów prowadzone były w km 1+730, 2+070 i 2+531, zaś z przebudową drogi w km od 1+766 do 2+011, od 2+090 do 2+500 i od 2+552 do 2+620.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował przebudowę mostów i odcinka drogi powiatowej na długości 723 mb w Cieszynie (gmina Frysztak).

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- przebudowę mostów, polegającą na wykonaniu stalowej konstrukcji z blach falistych wraz z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu oraz nawierzchni,

- wzmocnienia uszkodzonego korpusu drogowego poprzez umocnienie skarp i stożków w obrębie mostu,

- montaż stalowych barieroporęczy,

- roboty wykończeniowe,

- przebudowę nawierzchni drogi w km 1+700-2+620 (warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej),

- przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów,

- uzupełnienie poboczy drogi kruszywem łamanym,

- odmulanie rowów.

 

Koszt:

1 822 072,82 PLN, w tym:

   861 836,00 PLN – środki z rezerwy subwencji ogólnej

   960 236,82 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.868030, 21.605343 – początek odcinka drogi

49.871932, 21.594563 – koniec odcinka drogi