Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś

Opis szczegółowy:

 

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1934R prowadzone były w Lutczy w km od 0+000 do 0+400 i od 1+720 do 1+800. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 480 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę przepustów,

- podbudowę metodą recyklingu,

- warstwę wiążącą i ścieralną z masy mineralno-asfaltowej,

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,

- odmulenie rowów.

Koszt:

299 999,77 PLN, w tym

299 999,77 PLN – środki własne Powiatu

 

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.805772, 21.872578 – początek odcinka drogi

49.803970, 21.8754124  – koniec odcinka drogi

 

49.801524, 21.891743 – początek odcinka drogi

49.801271, 21.892917  – koniec odcinka drogi