Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowości Gwoździanka

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowości Gwoździanka

Opis szczegółowy:

 

Inwestycja przewidywała wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi w miejscowości Gwoździanka (gmina Niebylec). Prace związane z przebudową będą prowadzone były na odcinku od km 2+965 do km 6+215. Łączna długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 3250 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

– roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe,

– roboty ziemne i rozbiórkowe,

– przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z odwodnieniem,

– przebudowę nawierzchni drogi; warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 5 cm,

– uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 grubości średniej po zagęszczeniu 10 cm,

– montaż barier stalowych w ilości 480 mb,

– uporządkowanie terenu.

 

Koszt:

1 025 403,74 PLN, w tym:

   652 464,00 PLN – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   372 939,74 PLN – środki własne Powiatu.

 

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.874879, 21.857998 – początek odcinka drogi

49.862311, 21.891016  – koniec odcinka drogi