Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350R Różanka-Grodzisko w miejscowości Różanka

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350R Różanka-Grodzisko w miejscowości Różanka

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi  powiatowej nr 1350R prowadzone były w Różance (gmina Wiśniowa) na odcinku od km 1+820 do km 3+610. Łączna długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 1790 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe,

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z odwodnieniem,

- przebudowę nawierzchni drogi; warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm,

- chodnik w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 grubości średniej po zagęszczeniu 10 cm,

- montaż barieroporęczy stalowych w ilości 24 mb,

- uporządkowanie terenu.

 

Koszt:

447 107,51 PLN, w tym:

284 494,00 PLN – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

162 613,51 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.917235, 21.658905 – początek odcinka drogi

49.911872, 21.681399  – koniec odcinka drogi