Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Budowa i montaż farm fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Budowa i montaż farm fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego

Opis szczegółowy:

Inwestycja przewiduje budowę i montaż zestawów paneli fotowoltaicznych w celu wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła w oparciu o energię słońca i tym samym obniżenie dotychczasowych kosztów ponoszonych na energię w budynkach użyteczności publicznej tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie, ul. Patryna 9, Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie (poł. na dz. ew. nr 1190/40) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, ul. Wybickiego 25.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i instalację:

- 81 sztuk ogniw fotowoltaicznych o mocy 23,89 kWp zlokalizowanych na dachu budynku SOSW w Strzyżowie,

- 135 sztuk ogniw fotowoltaicznych  o mocy 39,82 kWp zamontowanych w gruncie obok budynku CKP w Dobrzechowie,

- dwóch zestawów paneli fotowoltaicznych, po 135 szt. ogniw fotowoltaicznych każdy pozwalających na wytworzenie 2 x 39,82 kWp energii na terenie SOSW we Frysztaku.

Łączna moc zainstalowana w ramach projektu wyniesie 143,35 kW = 0,14 MW.

 

Koszt:

1 149 892,09 PLN, w tym:

   796 446,19 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

   353 445,90 PLN – środki własne Powiatu.

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rok ukończenia:

2019

Lokalizacja:

Farma przy SOSW we Frysztaku:    49.833823, 21.604908

Farma przy CKP w Dobrzechowie:  49.871025, 21.755387

Farma przy SOSW w Strzyżowie:    49.870247, 21.795136