Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zygmunt Leśniak

wydrukuj
Zygmunt Leśniak

Zygmunt Leśniak urodził się w Strzyżowie 5 listopada 1916 r. Maturę zdał w Gimnazjum w Strzyżowie w 1937 r. Potem wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu, ale do święceń kapłańskich nie przystąpił. W czasie II wojny światowej, w tajnym nauczaniu złożył trzy egzaminy z historii, a po wojnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując w 1946 r. dyplom magistra historii. Tego samego roku podjął pracę nauczyciela w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej w Strzyżowie, gdzie uczył przez 31 lat. Oprócz historii nauczał geografii, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego.  

Zapalony sportowiec. Uprawiał lekkoatletykę, kajakarstwo, był piłkarzem, skakał i biegał na nartach, jeździł na łyżwach. W połowie lat 30 XX w. przeszedł roczne szkolenie wojskowe, był jednym z instruktorów harcerstwa. Za jego sprawą strzyżowscy uczniowie startowali w licznych zawodach sportowych, z mistrzostwami Polski włącznie. Był także wychowawcą i kierownikiem internatu w Strzyżowie.

„Profesor Zygmunt Leśniak to historyk z zamiłowania, który z ogromną pasją przekazywał historyczną wiedzę zabarwioną czystym patriotyzmem i prawdą - napisała w albumie poświęconym nieżyjącym nauczycielom Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie pt. „Zaklęci w kamieniu" Zdzisława Górska. Człowiek o dużej odwadze, nie wahał się mówić prawdy o 17 września 1939 roku, o Katyniu, Jałcie... Wierzył nam. Nie zawiedliśmy. Wtedy za takie lekcje historii można było na długo pożegnać się z wolnością."

W roku 1957 rozpoczął gromadzenie eksponatów do organizowanego przez siebie muzeum regionalnego. Przez wiele lat opiekował się zbiorami i starał się o kolejne lokale na ich ekspozycję. W 1992 r. otwierał honorowo lokal muzeum w pałacu Dydyńskich, a po latach w 2007 r. nadano Muzeum Regionalnemu w Strzyżowie jego imię.

Był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej i jego wieloletnim prezesem. Był pomysłodawcą i współorganizatorem licznych imprez o charakterze regionalnym, w tym m.in. obchodów 50-lecia i 75-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, ufundowania tablicy upamiętniającej słynnego farmaceutę Wilhelma Zajączkowskiego, konferencji i seminariów naukowych. Już na emeryturze z ramienia Towarzystwa był współzałożycielem i społecznym redaktorem miesięcznika „Waga i Miecz", w którym publikował szereg materiałów archiwalnych i tekstów wspomnieniowych. Jest autorem lub współautorem kilku książek, m.in. przewodnika turystycznego po regionie Strzyżowa, księgi pamiątkowej na 75-lecie Gimnazjum w Strzyżowie oraz kroniki dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Strzyżowie.

Za swoją pracę dydaktyczną i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego oraz wieloma innymi odznaczeniami. Profesor Zygmunt Leśniak zmarł 27 lipca 1994 roku. W 2008 roku Rada Miejska w Strzyżowie nadała jego imię jednej z ulic w zachodniej części miasta.

[oprac. W. Plezia]