Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Tropie

wydrukuj
Tropie

Na zdjęciu: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiu, fot. Rafał Godek

Tropie – wieś w gminie Strzyżów, położona w dolinie potoku bez nazwy, stanowiącego lewobrzeżny dopływ potoku Różanka, przy drodze powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów i drodze gminnej nr 1 12261 R Tropie – Pstrągowa. Sąsiaduje z: Dobrzechowem, Grodziskiem, Pstrągową, Łętownią i Strzyżowem. Zajmuje powierzchnię 413,72 ha i liczy 404 mieszkańców (2011 r.)[1]. Nazwa miejscowości została prawdopodobnie utworzona od nazwiska jej pierwszego osadnika lub właściciela – Tropa[2]. Po raz pierwszy nazwa wioski odnotowana została w 1419 r. w księgach sądowych ziem pilźnieńskich, gdzie jako jej właściciel podany został niejaki Sebastiana de Troppe[3]. W 1434 r. należała do Pakosza ze Strzyżowa i Czudca[4], posiadacza znacznego majątku ziemskiego w tej okolicy. Według Księgi Uposażeń Jana Długosza z lat 1470–1480 na tym terenie istniało dziewięć folwarków sołtysich o powierzchni uprawnej ok. dwóch łanów, w tym trzy we wsiach Mikołaja Strzyżowskiego: Żyznowie, Brzeżance i Tropiu[5], gdzie znajdowała się karczma i młyn oraz rozwijało się bartnictwo[6]. W XVI w. osada stanowiła własność Bączalskich, w XVIII w. Józefa Radziwiłła, a od XIX w. wchodziła w skład włości Skrzyńskich, następnie rodu Wołkowickich[7]. Od momentu powstania po dzień dzisiejszy miejscowość wchodzi w skład Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie.
Współcześnie w Tropiu
[8] funkcjonują m.in.: prowadzone przez Gminę Strzyżów Przedszkole Samorządowe (od 2016 r.), Ochot¬nicza Straż Pożarna (od 1947 r.) i in. Warto tutaj zobaczyć m.in.: krzyże i kapliczki przydrożne, w tym najstarszą ceglaną w stylu neogotyckim. Ciekawostki: Wieś Tropie wyróżnia się atrakcyjną rzeźbą terenu, z punktami widokowymi na odkrytym grzbiecie ciągnącym się od przysiółka Bania w Zawadce, nad Ciśnią – przysiółkiem Grodziska do strzyżowskiego lasu zwanego Bukowcem. Przez miejscowość przebiega żółty szlak PTTK z Dynowa do Kołaczyc oraz czerwony szlak rowerowy, biegnący grzbietem granicznym z Łętownią.

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, [dostęp: 12.11.2016].
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 29.
 3. ^ Tamże.
 4. ^ Por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu strzyżowskiego do r. 1450, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 80.
 5. ^ Por. S. Gawęda, Rozwój gospodarki wiejskiej od połowy XV do początków XVII wieku, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 92.
 6. ^ Por. A. Kluska, Z naszej regionalnej historii. Wieś Tropie, [w:] „Waga i Miecz”, 2000, nr 10, s. 6.
 7. ^ Tamże.
 8. ^ Patrz: Dobrzechów, przypis 2.