Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Huta Gogołowska

wydrukuj
Huta Gogołowska

Na zdjęciu: Widok na Hutę Gogołowską, fot. Łukasz Grabiec

Huta Gogołowska – wieś w gminie Frysztak, położona na malowniczych wzgórzach i w dolinie potoku Stępinka, u podnóża gór: Bardo i Kamiennej. Zajmuje powierzchnię 668,61 ha i liczy 247 mieszkańców (2011 r.)[1]. Sąsiaduje z: Jaszczurową, Glinikiem Górnym, Gogołowem, oraz Kamienicą Górną (powiat dębicki) i Brzezinami (powiat ropczycko - sędziszowski). Pierwszy człon nazwy miejscowości nawiązuje do istniejącej niegdyś na tym terenie huty szkła, drugi zaś wskazuje na bliskie sąsiedztwo z Gogołowem[2]. Początki wioski datuje się na połowę XV w., kiedy osada była jednym z przysiółków Gogołowa. A. Myszka wskazuje, że jako samodzielna miejscowość Huta Gogołowska pojawia się w źródłach z końca XVIII w.[3]  L. Srebrna i K. Winiarski podają, że częścią Gogołowa była do lat 20 – tych XX w.[4], wedle zaś zapisów ks. Sarny samodzielną wioską górzystą była już w 1908 r.[5]  Jej właścicielem przed wiekami był m.in. Antoni Dydyński[6]  oraz rodzina Pierzchałów[7]. Huta Gogołowska należy do parafii w Gogołowie. W latach 1989 -1992 wybudowano tutaj kościół filialny pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Poświęcenia kościoła 6 września 1992 r. dokonał ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej[8].
Współcześnie we wsi funkcjonują: m.in. kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika Parafii pw. św. Katarzyny w Gogołowie, Ochotnicza Straż Pożarna (od 1957 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 2010 r.) i in. Do 2011 r. istniała tutaj Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II prowadzona przez Gminę Frysztak. W Hucie Gogołowskiej warto zobaczyć m.in.: kościół filialny, krzyż przydrożny, drewniany z kapliczką domową, fundowaną po 1946 r., krzyż drewniany z początków XX w., zarysy ziemnych bunkrów i okopów z okresu II wojny św. w pobliskich lasach i in. Ciekawostki: Według miejscowych przekazów w Hucie Gogołowskiej w XVI w. istniała huta szkła. Legenda lokalizuje istnienie huty obok nowego kościoła
[9]. W latach 1858-1859 mieszkał tutaj i pracował jako leśniczy Maciej Stęczyński (1814-1890), znany poeta, podróżnik i rysownik[10]. Przez wieś przebiegają szlaki turystyczne PTTK: żółty łączący Kołaczyce z Czudcem oraz niebieski z Dębicy do Czarnorzek. Z punktów widokowych w tej miejscowości podczas zjawiska inwersji i przy przejrzystym powietrzu można zobaczyć szczyty Bieszczadów, Beskidu Sądeckiego i Tatr. Obfitość różnych gatunków grzybów w okolicznych lasach ściąga w sezonie do Huty Gogołowskiej grzybiarzy z wielu, nieraz nawet bardzo odległych regionów.

 

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 01.10.2016 r.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 16.
 3. ^ Tamże, s. 16.
 4. ^ Por. L. Srebrna, K. Winiarski, Szkoła Podstawowa – im. Jana Pawła II w Hucie Gogołowskiej, [w:] Gazeta Frysztacka, grudzień 2000 r., s. 9.
 5. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 523.
 6. ^ Por. A. Falniowska – Gradowska, Z dziejów wsi nad środkowym Wisłokiem w XVIII w., [w:] Studia na dziejami Strzyżowa i okolic [red.] S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 202.
 7. ^ Por. ks. W. Sarna, dz. cyt., s. 523.
 8. ^ Por. www.parafiagogolow.pl, data pobrania 11.10.2016.
 9. ^ Por. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak, część opisowa. Rzeszów 1997 - 1998, www.frysztak.pl, data pobrania 01.10.2016 r.
 10. ^ Por. www.frysztak.pl, data pobrania 01.10.2016 r.