Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zawadka

wydrukuj
Zawadka

Na zdjęciu: Kapliczka z 1885 r. w Zawadce, fot. Krzysztof Szaro

Zawadka – wieś w gminie Strzyżów, przy drodze powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów.Sąsiaduje z: Różanką, Grodziskiem, Pstrągową i Nawsiem (powiat ropczycko-sędziszowski). Zajmuje powierzchnię 484,90 ha i liczy 357 mieszkańców[1]. Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Zawada, forma z końcówką -ka pojawiła się prawdopodobnie w XVI w.[2] Ks. W. Sarna[3] nazwę wsi wywodzi od jej założyciela – Zawady. Z kolei językoznawcy W. Lubaś i A. Orzechowska[4] skłaniają się ku poglądowi, że nazwa ta pochodzi od wyrazu – zawada, zawadka,oznaczającego przeszkodę lub też urządzenie spowalniające (tamujące) na drodze lub rzece. Miejscowość, wymieniana po raz pierwszy w przywileju Bolesława Wstydliwego z 1277 r. wśród rzekomych posiadłości cystersów koprzywnickich[5], założona została najprawdopodobniej w XIV w. na tzw. „surowym korzeniu”[6] przez ww. opactwo, które wówczas prowadziło działalność kolonizacyjną na terenach niezaludnionych, położonych na północ i południe od Dobrzechowa[7]. W ich rękach wieś pozostawała jeszcze w 1536 r.[8] Później właścicielami byli m.in. Rojowscy, od których w 1674 r.[9] osadę na ok. 100 lat ponownie przejęli cystersi, a następnie sędzia Esterläin, Gołuchowski, Minnicki i in. Józef Machowicz[10] – ostatni właściciel dworu – w 1906 r. założył szkołę, która funkcjonowała w Zawadce do 2013 r.
Pod względem administracji kościelnej Zawadka początkowo należała do parafii dobrzechowskiej. Od 1934 r. wchodzi w skład Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki w Grodzisku.
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: prowadzony przez Gminę Strzyżów Dom Seniora „Wigor”, Ochotnicza Straż Pożarna (od 1950 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1957/1958 r.) i in. W Zawadce warto zobaczyć m.in.: kapliczki, figury i krzyże przydrożne, w tym kapliczki słupowe z 1885 r. i 1900 r.; widoki na Pogórze Strzyżowskie i in. Ciekawostki: Przed II wojną światową i w czasie okupacji w Zawadce mieścił się znany w okolicy zakład fotograficzny prowadzony przez Ignacego Bełcha, a następnie jego syna Stanisława. Właściciel zakładu na emigracji w USA nauczył się wykonywania fotografii, a także gry na organach. Po powrocie do Polski, w swoim prywatnym domu – najpierw w Żyznowie, a następnie w Zawadce urządził atelier, w którym wykonywał m.in. zdjęcia do dokumentów. Na szklanych negatywach uwieczniał również wydarzenia z życia rodziny i społeczności lokalnej. Obszerny zbiór negatywów i innych eksponatów pochodzących z zakładu fotograficznego Bełchów można było obejrzeć podczas wystawy czasowej w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im. Z. Leśniaka w Strzyżowie.

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, [dostęp: 12.11.2016].
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 33.
 3. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 679.
 4. ^ Por. A. Myszka, dz. cyt., s. 33.
 5. ^ Por. Z. Wdowiszewski, Ród Bogorjów w wiekach średnich, [w:] „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, red. W. Semkowicz, t. IX, R. 1928–1929, Kraków 1930, s. 80–86.
 6. ^ Por. J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Kraków MDCCCLXIV, t. III, s. 393.
 7. ^ Por. T. Szetela, Dzieje Dobrzechowa, Rzeszów–Dobrzechów 2003, s. 33–34.
 8. ^ Por. ks. W. Sarna, dz. cyt., s. 680.
 9. ^ Por. A. Falniowska-Gradowska, Z dziejów wsi nad środkowym Wisłokiem w XVIII w., [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic,red. S. Cynarski, Rzeszów 1980,s. 200.
 10. ^ Por. W. Plezia, Zawadka – szkice do portretu wsi, Zawadka 2007, s. 13–14.