Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

a czerwiński - postepowanie administracyjne w zarządach dróg.pdf

a.czerwiński - organizacja zarzadzaia drogami.pdf

a.czerwiński - stan prawny budowy przyłączy w ciagach drog powiatowych.pdf

b.leszczyńska - odstepstwa od pzepisow techniczno-budowlanych.pdf

g. mucha - przejazdy pojazdow nienormatywnych .pdf

g. mucha - zarzadzenie ruchem na drogach w świetle wyników kontroli nik .pdf

j. pająk starosta bocheński - zadania i uprawnienia zarzadcy dróg.pdf

j. wolski - monitoring drog powiatowych .pdf

j. ziobro - narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap ii .pdf

j. ziobro - narodowy program przebudowy dróg lokalnych na podkarpaciu.pdf

k. piękoś - modele zarzadzania drogami powiatowymi .pdf

k. piękoś - wykorzystanie środków rezerwy subwencji ogólnej na modernizację obiektów inżynieryjnych na drogach powiatowych .pdf

k. piękoś - zadania inwestycyjne na drogach powiatu strzyżowskiego .pdf

l. śmigas - regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe .pdf

m. pepera - wykorzystanie ewidencji dróg w bieżącej działalności zarządów dróg .pdf

m. tramś prezes zarządu związku powiatów polskich - samorząd powiatowy - od ambitnych planów do trudnej rzeczywistości .pdf

m. wójcik zpp - drogi powiatowe raport zpp .pdf

m. wójcik zpp - zarządzanie drogami powiatowymi .pdf

p. mikołajczyk skanska s.a. - innowacyjne technologie w budownictwie drogowym .pdf

powiat_strzyzowski_zap (1).pptx

r. borusiewicz zpp - projekt wspólnych ubezpieczeń samorządowych .pdf

t. lenar - drogi powiatowe na podkarpaciu .pdf

z. cholewiński - infrastruktura drogowa w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 .pdf

z. rynasiewicz - stan inwestycji drogowych i kolejowych.pdf