Niemieckie stanowisko dowodzenia z okresu II Wojny Światowej „Obszar Wschód". Schron Kolejowy Stępin...

Ikona presentation

Opis sytuacji finansowej Powiatu Strzyżowskiego na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023

Ikona presentation

10 lat Powiatu Strzyżowskiego 1999-2009. Robert Godek Starosta Strzyżowski

Ikona presentation

40 lat SOSW w Strzyżowie. Bożena Niemiec Dyrektor SOSW w Strzyżowie

Ikona presentation

Zagrożenie osuwiskowe na terenie powiatu strzyżowskiego w 2010 r. Robert Godek Starosta Strzyżowski

Ikona presentation

Osuwisko, jako zjawisko geologiczne - specyfika budowy geologicznej powiatu strzyżowskiego. Państwo...

Ikona presentation

SOSW we Frysztaku. Agata Wyciślak Dyrektor SOSW we Frysztaku

Ikona presentation

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Ikona presentation

Działania w zakresie poprawy brd na sieci dróg powiatowych - Krzysztof Piękoś

Ikona presentation

Efektywność edukacji w zakresie nauki jazdy, obowiązujących przepisów, kultury jazdy, bezpieczeństwa...

Ikona presentation

Informacja o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców realizow...

Ikona presentation

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Ikona presentation

Założenia do aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ikona presentation

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego woj. podkarpackiego

Ikona presentation

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 - 2020

Ikona presentation

Kluczowe pytania dotyczące Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na l...

Ikona presentation

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół w Czudcu - Turyngia / Niemcy

Ikona presentation

Samorząd powiatowy - od ambitnych planów do trudnej rzeczywistości. Marek Tramś, Prezes Zarządu Zwią...

Ikona presentation
Powrót