Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zarządu Powiatu w Strzyżowie V kadencji

wydrukuj

 

Robert Godek - Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta Strzyżowski

rgodek
Data i miejsce ur. 13.08.1967 r. Jasło
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak
Wykształcenie (kierunek) 1991 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Specjalność: filologia polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Podyplomowe Studium Filozoficzno-Etyczne 1995 r.
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
od 1991 do 1998 r. Zespół Szkół
w Strzyżowie. 1998 - 2005 i od XII 2006 Starostwo Powiatowe w Strzyżowie; stanowisko: Starosta Strzyżowski, 2005 - 2006 Wicewojewoda Podkarpacki, od 2006 r. Starosta Strzyżowski.
Rodzina żona Beata, nauczycielka, 5 dzieci
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

związki zawodowe:
od 1992 członek i działacz NSZZ Solidarność
samorząd terytorialny:
1998 - 2005 - radny Rady Powiatu w Strzyżowie, 2006 - radny Województwa Podkarpackiego 
partie polityczne:
Ruch Społeczny AWS - 2002 r.
Prawo i Sprawiedliwość - od 2005 r.
członek Zarządu Okręgu (od 2007 r.)
inna działalność publiczna:
Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich (od 2007 r.), Wiceprzewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (od 2007 r.);

medale i odznaczenia: 
m.in. Srebrny medal „Za Zasługi dla pożarnictwa" - 2002, „Złoty Krzyż Zasługi" - 2009.

Hobby filozofia, sport

 

Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski

stodolak

Data i miejsce ur. 1.02.1956 r. Rzeszów
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) mgr filologia polska
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
nauczyciel języka polskiego, zastępca inspektora oświaty, wizytator Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Rzeszowie. Od 1999 roku wicestarosta strzyżowski. Medal Edukacji Narodowej
Rodzina żona, dwóch synów
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
bezpartyjny, członek (prezes) Parafialnego Koła Akcji Katolickiej
Hobby literatura, turystyka

 

Tadeusz Gruba
gruba Data i miejsce ur. 20.10.1960 r. w Niebylcu
Gmina (okręg wyborczy) Niebylec
Wykształcenie (kierunek) wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 
kierunek historia , informatyka
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
1979-1980 PTHW Rzeszów- specjalista ds. technicznych
1980-1983 Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie- kierowca
1983- 1990 -nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
1990-do chwili obecnej dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce.
Rodzina żonaty, troje dzieci
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny. W latach 1998-2006 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie
Hobby elektronika, informatyka, pomoc innym

 

Piotr Zygmunt Myćka

pmyckam

Data i miejsce ur. 02.05.1969 Wałbrzych
Gmina (okręg wyborczy) Wiśniowa
Wykształcenie (kierunek) mgr inż. leśnictwa, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w SGH w Warszawie oraz studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Praca zawodowa związana z leśnictwem w strukturach PGL LP. Aktualnie Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
Rodzina żona - Lidia, dwóch synów Łukasz i Tomasz
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny. W latach 2002-2006 radny Rady Gminy Wiśniowa, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. W latach 2006-2010 Radny Rady Powiatu Strzyżowskiego, Członek Zarządu Powiatu
Hobby Ogród, turystyka karawaningowa, narciarstwo

 

Marian Złotek

zlotek

Data i miejsce ur. 25.05.1952 r. Pstrągowa
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Magister historii, absolwent UJ
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1976 roku pracowałem w Szkole Podstawowej 
w Czudcu, w latach 1979-81 równocześnie 
w Szkole Podstawowej w Pstrągowej, w latach 1982-86 w LO Czudec, a od 1999 r. w Publicznym Gimnazjum w Czudcu.
Rodzina Żona Cecylia, dwóch dorosłych synów, synowa i wnuczka
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Od czasów studenckich, tj. od 1974 roku jestem związany z ruchem ludowym - najpierw ZSL, od 1990 r. PSL,4-krotnie byłem radnym w gminie Czudec, w latach 1988-90 radnym WRN w Rzeszowie, a obecnie drugą kadencję jestem radnym Rady Powiatu w Strzyżowie.
W poprzedniej kadencji w latach 2002-2006 byłem przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu, a obecnie zostałem wybrany do Zarządu Powiatu w Strzyżowie
Hobby Historia regionalna - jestem autorem i współautorem kilku książek w tej tematyce. Należę do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Drugie moje hobby to sport, a zwłaszcza piłka nożna.