Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa Etap I

wydrukuj

Zabezpieczenie osuwiska ma drodze nr 1349 w Jaszczurowej

Rozpoczęły się roboty budowlane - montażowe związane z zabezpieczeniem osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129- etap I dofinansowane w ramach dotacji celowych budżetu państwa udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania polegających na odbudowie i stabilizacji infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi. Zadanie to zostało podzielone na 3 etapy.

W bieżącym roku zostaną wykonane roboty I etapu o wartości ponad 3,150 mln zł. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Remost Dębica Sp z o.o. ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Planowane roboty obejmują m.in. wykonanie odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego w postaci drenaży i elementów betonowych, przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów przy pomocy koszy siatkowo-kamiennych, wykonanie pali CFA i ścianek oporowych wraz z kotwami gruntowymi; ubezpieczenie skarp rowów płytami ażurowymi oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi na odcinku prowadzonych robót.

Celem realizowanego zadania jest zabezpieczenie osuwiska oraz przywrócenie pełnej wartości techniczno-eksploatacyjnej drogi powiatowej w terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi.

Planowane zakończenie robót I etapu to koniec listopada 2021 roku.

[inf. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia