Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa etap III

wydrukuj

„Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa etap III, zrealizowanego w ramach inwestycji usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, dofinansowywanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

Zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129”- etap III, zrealizowanego w ramach inwestycji usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, dofinansowywanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Roboty inwestycyjne prowadzone były w okresie od kwietnia do września bieżącego roku przez wykonawcę: REMOST Sp. z o. o., z siedzibą w Dębicy, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie. Wartość robót III etapu zamknęła się kwotą 5 217 575,84 zł, z czego 4 085 710 zł to dotacja Wojewody w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.

Efektem prowadzonych robót jest zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowany odcinek drogi powiatowej nr 1349 R w miejscowości Jaszczurowa.

Nadmienić należy, że inwestycja, która była prowadzona etapowo przez trzy kolejne lata pochłonęła ogółem ponad 14 300 000 zł, w tym środki finansowe dotacji zewnętrznych to kwota 11 243 342 zł.

[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]