Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

wydrukuj

 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Remont kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku

DOFINANSOWANIE 80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 126 247 zł

Kuchnia w SOSW we Frysztaku, jako miejsce przygotowywania posiłków, funkcjonuje całorocznie. W roku szkolnym przygotowuje się w niej posiłki (śniadanie, Il śniadanie, obiad, kolacja) dla przedszkolaków oraz uczniów i wychowanków Ośrodka (łącznie 195 osób). W okresie ferii zimowych i wakacji kuchnia pracuje równie intensywnie żywiąc gości odpoczywających i trenujących w Ośrodku — grupy sportowe, taneczne, wokalne, rekreacyjne dzieci i młodzieży z terenu Podkarpacia a także innych regionów Polski. W kuchni odbywają też zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w zawodzie kucharz.

Kuchnia przeszła kapitalny remont w 1995 roku. Od tamtej pory wykonywano jedynie drobne naprawy i malowanie ścian. Mimo wielkiej dbałości o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, panująca w nich wysoka temperatura, wilgotność, obecność tłuszczów i stosowanie dopuszczalnych, ale mocnych środków czyszczących i dezynfekujących powodowały szybsze niż w innym środowisku zużywanie się i niszczenie powierzchni i instalacji. W wyniku intensywnej eksploatacji znacznemu zużyciu uległa glazura podłogowa, ścienna oraz parapety służące do wydawania potraw i odbierania brudnych naczyń. Glazura podłogowa była nie tylko mało estetyczna wizualnie, ale także niebezpieczna z powodu stopnia jej wytarcia (bardzo śliska) oraz licznych ubytków. Instalacja elektryczna była poważnie wyeksploatowana, głównie ze względu na duże obciążenia, bowiem w chwili jej instalowania kuchnia dysponowała niewielką ilością sprzętu i urządzeń gastronomicznych napędzanych energią elektryczną. W chwili obecnej ilość takiego sprzętu i urządzeń wykorzystywana w codziennej pracy kuchni jest duża. Okna zewnętrzne (drewniane) nie były wymieniane od początku istnienia kuchni, czyli od 1983 roku — były bardzo zniszczone, nieszczelne, nie utrzymywały zainstalowanych w nich moskitier (siatek zabezpieczających przed owadami). Także oświetlenie kuchni było mocno zużyte i nie spełniało wymaganych standardów.

Wsparcie finansowe dotyczy remontu kapitalnego kuchni w następującym zakresie:

-     położenie nowej glazury ściennej i podłogowej,

-     wymiana parapetów wydawalniczych,

-     wymiana okien i parapetów,

-     wymiana instalacji elektrycznej (w tym siłowej),

-     wymiana lamp oświetleniowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie kapitalnego remontu kuchni w SOSW we Frysztaku co pozwoli zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa tej szczególnej grupie dzieci i młodzieży przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Frysztaku.