Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Umarzalne pożyczki powodziowe dla przedsiębiorców

wydrukuj

 

poreczenie

W dniach od 16 do 20 września br. na terenie województwa podkarpackiego Spółka z o.o. "Poręczenia Kredytowe" organizuje spotkania informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców w sprawie warunków udzielania pożyczek powodziowych. Firmy poszkodowane w tegorocznej powodzi mają możliwość otrzymania umarzalnych pożyczek w wysokości do 50 tys. zł ze środków budżetowych przyznawanych w ramach Programu realizowanego przez Ministra Gospodarki.

Celem spotkań z przedsiębiorcami jest omówienie szczegółów związanych z otrzymaniem pożyczek na usuwanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej powodzi. Właściciele poszkodowanych w tegorocznej powodzi firm uzyskają pełną informację na temat m.in.: kryteriów koniecznych do uzyskania wsparcia finansowego i możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także otrzymają dokumentację niezbędną do otrzymania pożyczki.

Organizatorem spotkań jest Spółka z o.o. "Poręczenia Kredytowe", która wygrała organizowany przez Ministra Gospodarki konkurs na wyłonienie funduszu pożyczkowego udzielającego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi z 2010 r. umarzalnej - w całości lub części - pożyczki na maksymalną kwotę 50 tys. zł

Spotkanie dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi z powiatu strzyżowskiego odbyło się w czwartek 16 września 2010 r. o godzinie 14.00 w Ośrodku Rekreacyjno - Szkoleniowym „Kaczarnica" w Zaborowie.

Więcej informacji na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu: 022 890 98 00.

Szczegółowy harmonogram spotkań z przedsiębiorcami z Podkarpacia znajduje się na stronie internetowej: /www.poreczeniakredytowe.pl/.

 

[Na podstawie strony: /www.poreczeniakredytowe.pl/ - oprac. A. Zielińska]