Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zespół dworsko - parkowy w Babicy

wydrukuj
Zespół dworsko - parkowy w Babicy

Zespół dworsko-parkowy w Babicy - w skład zespołu wchodzą: dwór, pozostałości fortyfikacji ziemno-wodnych, figura św. Józefa z Dzieciątkiem (XVII w.), czworak, piwnica (XVIII w.), spichlerz, stajnia, obora i stodoła (I poł. XIX w.) oraz murowano - kamienny wiadukt kolejowy nad linią kolejową (1888 - 1890 r.). Całość dworu otacza piękny park krajobrazowy(XVIII/XIX w.), a w nim m.in. sadzawka z wyspą, na której stoi figura NMP Niepokalanie Poczętej (1917 r.). Nadmienić tu należy, że w babickim dworku urodziła się Maria Jarochowska (1918-1975), dziennikarka i literatka, autorka m.in. „Dziadowskiej miłości". Obecnie odrestaurowany obiekt pełni rolę Domu Pomocy Społecznej. Zdjęcie: Agnieszka Zielińska.