Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

wydrukuj
Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu - zbudowany został w latach 1936 -1943 według projektu Tadeusza Mulickiego z Rzeszowa, pod nadzorem inż. Józefa Urbanika ze Strzyżowa za proboszcza ks. Franciszka Strzępka i wikariusza Franciszka Murasa. Kościół konsekrowany 12.06.1956 r. przez bpa Franciszka Bardę, ordynariusza przemyskiego. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje zabytkowy XVII-wieczny krucyfiks w głównym ołtarzu wraz z barokowymi figurami Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła oraz kopia obrazu Murilla - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Są to pozostałości po drewnianym, barokowym, niebyleckim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ufundowanym przez dziedzica Niebylca Janusza Romera w 1846 r. (kościół przetrwał 300 lat). W przedsionku kościoła umieszczony jest z kolei gotycki krucyfiks z XV w. drewnianego, konieczkowskiego kościoła, zbeszczeszczonego XVI w. przez ówczesnego kolatora - Piotra Machowskiego, zwolennika kalwinizmu. Nieopodal kościoła znajduje się dobrze zachowana plebania z 1914 roku. Zdjęcie: Łukasz Grabiec.