Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dwór obronny w Niebylcu

wydrukuj
Dwór obronny w Niebylcu

Dwór obronny w Niebylcu - zbudowany został na stromym wzgórzu przez Mikołaja Machowskiego, dworzanina i krajczego królowej Elżbiety Rakuszanki albo kogoś z jego potomków w 1 poł. XVI w. Świadczy o tym zachowana szczątkowo renesansowa kamieniarka, m.in. portal z herbem Machowskich - Awdaniec (Abdank). Najbardziej znanym mieszkańcem dworu był Kajetan Junosza Łempicki, dzielnie walczący z carskim wojskiem w czasie konfederacji barskiej i w powstaniu kościuszkowskim. Dwór ulegał wielokrotnym przebudowom: w połowie XVII wieku Janusz Romer przebudował go w stylu barokowym, w XIX wieku powstała drewniana oficyna i prawdopodobnie drewniane piętro w stylu szwajcarskim. Ostatnimi prywatnymi właścicielami była żydowska rodzina Wallachów. Po wojnie teren dworski przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga" z Czudca. Zdjęcie: Bartłomiej Bara.