Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zagroda Pogórzańska w Gwoźnicy Górnej

wydrukuj
Zagroda Pogórzańska w Gwoźnicy Górnej

Zagroda Pogórzańska w Gwoźnicy Górnej -  to zagroda wykupiona od  Antoniego Błądzińskiego z przeznaczeniem na muzeum Juliana Przybosia – najsłynniejszego poety urodzonego i pochowanego w tej miejscowości (rodzinny dom poety spłonął w 1958 r. Miejsce to upamiętnia dziś głaz w Gwoźnicy Dolnej). Powstał wówczas miniskansen, w skład którego weszły: chałupa, stajnia końska i spichlerz (wszystkie z drugiej połowy XIX w.) oraz stodoła z ok. 1890 r. W pomieszczeniach tych zostały zgromadzone pamiątki związane z życiem i twórczością poety oraz zbiory etnograficzne. Muzeum czynne było w latatch 1988 - 2008. Później zostało zamknięte, a eksponaty przeniesione zostały do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Obecnie Zagrodę Pogórzańską można oglądać (z zewnątrz) od poniedziałku do piątku w obecności pracownika Muzeum w godzinach od 9 do 13-tej lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 665 972 186. Wstęp wolny. Zdjęcie: Bartłomiej Bara.