Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stypendia sportowe

wydrukuj

Stypendia te są również oryginalnym programem samorządu powiatowego przeznaczonym dla sportowców z terenu naszego powiatu osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Stypendia te może uzyskać osoba, która powinna:

 1. być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej lub sporcie kwalifikowanym,
 2. uprawiać dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
 3. na stałe mieszkać na terenie powiatu strzyżowskiego,
 4. nie mieć ukończonego 25 roku życia;
 5. osiągać wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii seniorów lub juniorów w przeciągu ostatnich 3 lat, spełniając przynajmniej jedno następujących kryteriów:

  a) zająć punktowane, co najmniej 8 miejsce, w mistrzostwach Polski,

  b) zostać zakwalifikowana/ -y do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,

  c) zostać zakwalifikowana/-y do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,

  d) zostać zakwalifikowana/-y do udziału w igrzyskach olimpijskich,

  e) zająć medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej trzech krajów.

 6. nie otrzymywać wynagrodzenia ze stosunku pracy lub na podstawie innej umowy z tytułu uprawiania sportu.

Warunki określone w ust. 1 pkt 1 - 5 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych.
Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy.

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium na wymaganym formularzu należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pokój 313, II piętro); 38 - 100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15, tel. 0172765000 wew. 38, e - mail: edukacja@strzyzowski.pl .

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania stypendium sportowego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
 3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia*/nagrody*za      wysokie osiągnięcia sportowe