Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stypendia pomostowe (dla tegorocznych maturzystów)

wydrukuj

W roku akademickim 2010/2011 rusza IX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH ogłoszona przez: Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych
W ramach programu przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy.

Osoba ubiegająca się o stypendium z tego programu spełnić musi następujące warunki:

 • jest zdolna, ambitna i chce kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
 • zostanie przyjęta na stacjonarne studia magisterskie w polskich, państwowych uczelniach, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
 • w jej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 922 zł netto, lub 1054 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a ponadto:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika popegeerowskiego - segment IAlub
 • jest/była uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej - segment IBlub
 • jest/była wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) - segment IClub
 • ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej - segment II.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl