Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

wydrukuj

Zasady ubiegania się o w/w stypendia określane są na każdy rok szkolny w uchwalanym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regulaminie przyznawania stypendium.

Informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych:  

www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl.