Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Strzyżów

wydrukuj

Krwawy deszcz

Zdarzyło się to w czasach, kiedy Strzyżów był grodem bogatym, a jego mieszkańcy trudnili się wyrobem sukna i handlem wina. Osada nad Wisłokiem leżała wówczas na głównym szlaku handlowym, co niewątpliwie sprzyjało napływowi denarów do kieszeni okolicznej ludności. Lata te obfitowały w napady hord Tatarów na polskie miasta i wsie, podczas których rozszabrowywano i niszczono wszystko to, co mongolska tłuszcza napotkała na swojej drodze. Nic zatem dziwnego, że strzyżowskie tereny stały się łakomym kąskiem dla żądnych grabieży podwładnych Czyngis-chana. Jedna z takich wypraw o wybitnie łupieżczym charakterze dowodzona była przez Chana Menegeliego Siraja, który po spustoszeniu Rzeszowa ruszył z swoimi siłami na Strzyżów. Wobec nieuchronnego najazdu Tatarów gród ogarnęła trwoga. Mieszkańcy słyszeli o wyjątkowym bestialstwie najeźdźcy, który pustoszy olbrzymie połacie kraju, zabierając kosztowności, bydło, konie i żywność, a ludność morduje lub bierze w jasyr. W obliczu tak tragicznie jawiącej się przyszłości tłumy osadników przybywały do kościoła, który stał się ich jedyną nadzieją na ratunek. Wnętrze świątyni wypełnił płacz i żarliwe modlitwy, a na zewnątrz organizowano procesje, by wybłagać u Opatrzności ocalenie. Kiedy wróg był już przy granicach grodu, nagle stał się cud. Oto na najeźdźców spadł z niebios obfity krwawy deszcz, oślepiając ich. Przerażeni Tatarzy rzucili się do ucieczki, porzucając plany grabieży miasta. Mieszkańcy Strzyżowa,  wdzięczni za łaskę ocalenia, postawili na jednym z wzgórz otaczających Strzyżów kapliczkę, która miała być pamiątką „krwawego cudu" dla potomnych.

Trochę historii

Na wzniesieniu na północ od Strzyżowa w pobliżu lasu Ratośniówki stoi Kaplica MB Bolesnej. Wewnątrz niej znajdują się obrazy z I połowy XIX wieku: obraz Matki Bożej Różańcowej i Matki Bożej Szkaplerznej. Jak okoliczna legenda głosi, pierwsza kapliczka w tym miejscu została wybudowana w XIII wieku, kiedy miasto zostało cudownie ocalone przed najazdem Tatarów. Strzyżów już w XIII wieku był trzykrotnie grabiony i palony przez Tatarów (później na początku XVI wieku). Skutkami najazdów tatarskich na ziemie tutejszego regionu były straty zarówno materialne jak i ludnościowe. Te ostatnie dotyczyły poległych w walkach z Mongołami i ludności cywilnej.
 

Opracowanie K. Jaworek na podstawie:

1.      A. Kluska: Opowieści, podania i legendy Ziemi Strzyżowskiej. Strzyżów - Krosno 2005,

2.      Strona internetowa/http://www.strzyzowski.powiat.pl/,

3.      Strona internetowa/http://epodkarpacie.com/,

4.      Strona internetowa/  http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,124764,6508395,Tatarskie_najazdy_na_Polske___przebieg_i_skutki.html.