Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Spotkanie na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich

wydrukuj

spotkanie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dotacji z Działania 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Konsultacje prowadzone będą w dniu 18 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.


W najbliższą środę (18.09.13r.) w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Ł. Cieplińskiego 4, II piętro) o godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Działania 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ponadto omówione zostaną możliwości otrzymania dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego (Działania 1.3 Regionalny system innowacji) oraz Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Kapitał Ludzki, a także przedstawione zostaną informacje na temat możliwego wsparcia dla przedsiębiorców w latach 2014-2020.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności: telefonicznie, dzwoniąc na numer 17 747 64 82 lub e-mailowo: gpi@podkarpackie.pl do dnia 17 września br. (wtorek) 
Dodatkowych informacji udziela:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Bieszczadzka 1 pok. 101
38-400 Krosno
tel./fax. 013 43 75 814

lpi.krosno@podkarpackie.pl

www.pife.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

[Inf. i grafika Konsultant Funduszy Europejskich p. Barbara Belczyk - oprac. A. Zielińska]