Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Serwis internetowy „e – PUNKT”

wydrukuj

 

e-punkt

Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT" prowadzony przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest serwisem internetowym przeznaczonym dla przedsiębiorców, świadczących usługi elektroniczne, jak również dla odbiorców tych usług. Zadaniem e-PUNKTU jest przekazywanie wiedzy na temat prawnych zagadnień, dotyczących obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, a także korzystania z tego rodzaju usług.


Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r. powołany został Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców „e-Punkt". Jego celem jest świadczenie usług doradczo-informacyjnych przedsiębiorcom i ich klientom z zakresu prawa obrotu elektronicznego, jak również wsparcie konsultacyjne w sytuacjach spornych pomiędzy przedsiębiorcami tej branży oraz ich klientami.


Do głównych zadań, jakie stawia przed sobą e-Punkt, należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów.


Zadania te realizowane są m.in. poprzez: prowadzenie e-seminariów dla przedsiębiorców, strony internetowej e-Punktu pod adresem /e-punkt.gov.pl/, na której udostępniane są informacje i porady z zakresu prawa obrotu elektronicznego oraz konsultacji prawnej dla użytkowników e-Punktu, a także publikację materiałów edukacyjnych na temat prawa internetu.


W 2012 r. w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne: „Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie" oraz „Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców". Ponadto zorganizowane zostały 3 seminaria online: Marketing i reklama w Internecie, Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet i Perspektywy rozwoju e-biznesu.

 

Wszelkie pytania oraz informacje związane z Punktem Kontaktowym można przekazywać na adres: e-punkt@parp.gov.pl.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony /e-punkt.gov.pl/.

 

 

 [Inf. i grafika p. P. Chaber - oprac. A. Zielińska]