Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przetargi

wydrukuj

 
 Nazwa pozycji Data
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 7 694 491,00 zł 2018-09-21
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-09-08
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-06-20
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-03-15
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów (UPUL) na lata 2018-2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Frysztak, Strzyżów, Niebylec i Wiśniowa o łączne 2018-03-14
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 2018-01-25
Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej 2018-01-18
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-01-18
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Budowa portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego 2018-01-11
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 3 382 811,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2017-11-30
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-11-16
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-11-14
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-10-31
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-10-27
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim 2017-10-26
Zapytanie ofertowe : obsługa bankowa budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat. 2017-10-04
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-10-03
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-29
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-09-12
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2017-09-07
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-07
Przebudowa (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2017-08-11
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim ? znak sprawy ZP.272.3.2017 2017-07-26
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie 2017-05-26
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 2017-01-26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2016-11-23
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 3 2016-10-14
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-10-08
Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku ? Powiat Strzyżowski 2016-10-04
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 2 2016-09-30
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze ? postępowanie powtórzone 2016-09-21
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze. 2016-09-09
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe - postępowanie powtórzone 2016-07-27
Przedmiot zamówienia: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzyżowie 2016-07-06
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe 2016-07-05
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie 2016-05-30
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2016-02-16
Wykonanie projektu budowlanego - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Powiat Strzyżowski - zapytanie ofertowe 2016-02-03
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie - modele samochodów 2015-08-31
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie 2015-07-21
Ubezpieczenia szkolne placówek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego. 2015-06-19
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-06-10
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-15
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-07
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-03-27
Dostosowanie pokoi mieszkalnych w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku do potrzeb osób niepełnosprawnych 2015-02-23
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji - etap II - roboty budowlane instalacyjne i wykończeniowe 2015-02-12
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Strzyżowskiego i jednostek organizacyjnych 2014-11-14
Adaptacja poddasza Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym na cele mieszkalne 2014-11-05
Obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat 2014-10-10
Zapytanie ofertowe IP.042.2.2014 z dnia 06.10.2014 r 2014-10-07
Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem 2014-07-17
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji ? etap I - stan surowy zamknięty 2014-05-22
System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji. 2014-03-07
Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół w Czudcu oraz Przedszkola Nr 2 Specjalnego we Frysztaku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 2013-12-06
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-11-15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzy?owskiego 2013-11-07
Dostawa wyposażenia do wyremontowanej części zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2013-10-23
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-09-13
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak ? Kobyle ? Jazowa km 1+110 2013-08-22
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 11 727 501,00 zł 2013-08-22
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2013-08-02
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego 2013-06-17
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi - etap I - likwidacja i zabezpieczenie osuwisk w miejscowościach Pstrągowa, Glinik Charzewski oraz Stępina 2013-05-22
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku oraz wykonanie kabiny WC dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2013-04-19
Budowa struktur wdrożeniowych, wykonanie specyfikacji technicznych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych i obszarowych w ramach projektu System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i a 2013-04-19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku 2013-04-04
Dostawa samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na potrzeby SOSW w Strzyżowie 2013-03-07
Budowa pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz 2013-01-31
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ- Powiat Strzyżowski 2013-01-07
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W TYM 17 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2012-12-10
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-07-06
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-06-21
Szkolne ubezpieczenie dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Powiatu Strzyżowskiego 2012-06-21
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2012-05-25
Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2012-04-19
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 11 260 000 zł 2012-03-28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego 2011-12-08
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak-Kobyle-Jazowa km 1+110 2011-11-10
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2011-10-26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne? 2011-10-20
Inżynier kontraktu w ramach projektu pod nazwą Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2011-10-20
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski - I etap km 2+950 2011-10-10
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-29
Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzy?owie 2011-09-01
Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-01
Wykonanie adaptacji dokumentacji technicznej dotyczącej pawilonu dydaktyczno rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku 2011-09-01
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 16 789 992 PLN 2011-08-24
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zad. 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1938R Połomia - Glinik Charzewski, Zad. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina. 2011-08-17
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pie 2011-08-03
Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie wraz zdostawą i montażem urządzeń. 2011-07-26
Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka ? Wysoka Strzyżowska ? Dobrzechów km 4+800 - 5+160 ? etap II 2011-07-11
Starosta Strzyżowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2011-06-09
Remont dróg i mostów na zadaniach: 1.Remont odcinka drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+750 ? 0+930 i 1+080 ? 1+280 i remont mostu w ciągu drogi nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+141 2.Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyn 2011-06-07
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne 2011-06-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-05-19
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-04-15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-04-15
Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego przez wykonanie nakładek bitumicznych. 2011-03-29
Dostawa masy mineralno-bitumicznej na gorąco w ilości 300 t 2011-03-22
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zadania Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej w powiecie strzyżowskim poprzez rozwój e-usłu 2011-03-18
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932R Gwoździanka – Jawornik Niebylecki w m. Jawornik” 2011-03-15
Przebudowa mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-03-11
Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-03-10
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazd 2011-03-03
Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-02-10
Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-02-03
Przebudowa dziedzińca przed Liceum Ogólnokształcącym w StrzyŜowie 2010-12-15
Roboty budowlano instalacyjne i wykończeniowe w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-12-15
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2010-12-02
Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2010-11-29
Dostawa skrapiarki do bitumu i emulsji bez podwozia. 2010-11-23
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 0+000-1+700, 2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie km 3+650-4+950. 2010-11-23
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - - Gbiska – Strzyżów – Żarnowa km 8+150. KP 2010-11-16
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 16 jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego 2010-11-15
REMONT ODCINKÓW DRÓG Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 2010-11-10
Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłok w miejscowości Kobyle w c.dr. powiatowej 1923R Frysztak- Kobyle- Jazowa w km 1+929 – etap II Wykonanie opasek brzegowych w km 112+ 762 – 112+885 2010-10-26
Termomodernizacja budynku A z salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Czudcu 2010-10-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-17
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska-Gbiska-Strzyżów-Żarnowa 2010-09-16
Budowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w km 0+215 w miejscowości Niebylec. 2010-09-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-15
Udzielenie kredytu w roku 2010 dla budżetu powiatu strzyżowskiego w kwocie 14 447 868 PLN z 10-letnimokresem spłaty – lata 2011-2020 w równych miesięcznych ratach. 2010-09-15
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przystosowaniem poddasza na pomieszczenia administracji w Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-09-15
Remont utwardzenia drogi i placu na terenie Domu Dziecka w Strzyżowie 2010-09-10
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę Wyposażenia DPS w Gliniku Dolnym, adaptację pomieszczeń DPS w Babicy, likwidację barier architektonicznych DPS Babica Filia w Pstrągowej Woli, modernizację pomieszczeń PCPR w Strzyżowie w ramach zadania: Modernizacja obi 2010-09-06
STABILIZACJA OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1927R WĘGLÓWKA-WYSOKA STRZYŻOWSKA-DOBRZECHÓW W M. WĘGLÓWKA i WYSOKA STRZYŻOWSKA 2010-08-30
Budowa mostu na rzece Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Niebylec 2010-08-30
1. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie. 2. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś. 2010-08-16
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-08-14
Wykonanie elewacji oraz obudowy stropodachu wraz z wykończeniem w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-08-06
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916R dojazd do stacji PKP Czudec 2010-07-27
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-07-23
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś km 2+940-4+000 2010-07-12
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2010-07-01
Remont odcinka drogi powiatowej 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów 2010-06-07
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-05-10
Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza km 3+700-3+880. 2010-04-27
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej 2010-05-10
Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-04-22
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2010-04-22
Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-04-22
Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wisłok w m. Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929 2010-04-19
Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki na wyznaczonych odcinkach dróg. 2010-03-31
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów, 2) Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. 2010-03-29
Usługi szkoleniowe - Trening psychologiczny w ramach zadania nr 4 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-03-25
Usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach zadania nr 3 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem w powiecie strzyŜowskim - edycja II 2010-03-16
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu 2010-03-11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. 2010-03-09
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie Strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu Pomoc 2010-02-11