Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424R Żarnowa – Strzyżów i w ciągu drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

 

 

Zadanie 1. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424R
  Żarnowa – Strzyżów km 2+664, 2+445, 2+346 w m. Strzyżów

 

 

DOFINANSOWANIE: 95 572 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 119 465,60 zł

 

W ramach zadania przebudowano trzy przejścia dla pieszych w miejscowości Strzyżów
w zakresie dostosowania przejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano dodatkowe oświetlenie znakami D 6,  uzupełniono oznakowania poziome i pionowe w obrębie tych przejść.

 

 

Zadanie 2. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek w km 0+808 i km 1+152 w m. Czudec

 

DOFINANSOWANIE: 63 376 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 79 220 zł

 

W ramach zadania przebudowano dwa przejścia dla pieszych w miejscowości Czudec
w zakresie dostosowania przejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano dodatkowe oświetlenie znakami D 6,  uzupełniono oznakowania poziome i pionowe w obrębie tych przejść.