Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

wydrukuj
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41
Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:00 dnia 11.07.2011 do godz. 23:00 dnia 11.07.2011
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą do 40 mm, lokalnie do 60 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 95 km/h. Najintensywniejszy przebieg zjawisk spodziewany jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Nadal obowiązuje OSTRZEŻENIE nr 40 wydane o godz. 11:44 dnia 10.07.2011.
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 06:34 dnia 11.07.2011
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.podkarpackie od 07:00/11.07 do 23:00/11.07.2011 burze, lok. grad, deszcz 60 mm, porywy 95 km/h
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.