Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wizyta członka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i senatora stanu Kalifornia w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Wizyta członka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i senatora stanu Kalifornia w powiecie strzyżowskim

W sobotę 21 lipca 2018 r. w Strzyżowie i Wiśniowej, w niedzielę 22 lipca zaś w Pstrągowej gościła delegacja amerykańska z Duncanem D. Hunterem - członkiem Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Joelem Andersonem - senatorem stanu Kalifornia oraz Zdzisławem Juchumem - Prezydentem polonijnej organizacji Polonia United z San Diego. Gościom towarzyszyli także przedstawiciele konsulatu USA w Krakowie, żołnierze amerykańscy oraz członkowie rodzin. Ich wizyta w naszym powiecie odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Czudec Stanisława Gierlaka oraz Sławomira Steca - przedsiębiorcy z Pstrągowej. Ważną częścią pobytu przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w naszym powiecie było podpisanie listu intencyjnego w sprawie upamiętnienia w Strzyżowie generała Kazimierza Pułaskiego - bohatera narodu polskiego i amerykańskiego.

Wizyta kongresmena Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Duncan D. Huntera, senatora stanu Kalifornia Joela Andersona i przedstawiciela Polonii Amerykańskiej - Zdzisław (George'a) Juchuma na Podkarpaciu związana była z nadaniem rondu w Rzeszowie imienia gen. Meriana C. Coopera - amerykańskiego generała, służącego w latach 1919 - 1920 w wojsku polskim, twórcy lotniczej Eskadry Kościuszkowskiej walczącej podczas wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r., następnie amerykańskiego producenta filmowego - twórcy m.in. filmu King Kong. Po wizycie w Rzeszowie w sobotnie popołudnie delegacja amerykańska udała się do Strzyżowa, gdzie został podpisany list intencyjny w sprawie upamiętnienia w Strzyżowie generała Kazimierza Pułaskiego w związku z przypadającą w 2019 r. 250. rocznicą przysięgi konfederatów barskich przed obrazem Matki Bożej Strzyżowskiej. Uroczyste podpisanie listu miało miejsce w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie. Podpisanie listu intencyjnego poprzedziło zwiedzanie ekspozycji Muzeum, o którego zbiorach opowiadała dyrektor placówki Monika Bober oraz wystąpienia gości i gospodarzy uroczystości. Treść listu odczytał historyk i regionalista dr Piotr Szopa, a w angielskiej wersji przedstawicielka młodego pokolenia mieszkańców powiatu - Gabriela Godek.

Podpisanie listu przebiegało w podniosłej atmosferze, w obecności zaproszonych gości oraz kombatantów z okresu II wojny św.: Henryka Kluski - prezesa Zarządu Koła w Strzyżowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Tadeusza Lutaka, Józefa Gugały i Józefa Śliwy. Oto treść listu: „My, niżej podpisani, reprezentując obywateli amerykańskich, władze samorządowe województwa podkarpackiego, społeczność gmin powiatu strzyżowskiego, miasta i gminy Strzyżów oraz samorząd powiatowy w Strzyżowie, pomni czynów generała Kazimierza Pułaskiego - bohatera obojga Narodów, uroczyście oświadczamy, iż zawiązujemy społeczny komitet upamiętnienia w Strzyżowie osoby Generała i Jego zasług dla naszych Narodów. Poprzez godne upamiętnienie generała Kazimierza Pułaskiego w Strzyżowie pragniemy oddać hołd i uznanie najwybitniejszemu dowódcy Konfederacji Barskiej, bohaterowi I Rzeczypospolitej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Inicjatywa niniejsza podjęta została w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej, podczas której w sierpniu 1769 r. w obecności Kazimierza Pułaskiego Konfederaci złożyli przysięgę na wierność Ojczyźnie przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej w strzyżowskiej Kolegiacie. Strzyżów, 21 lipca 2018 r."

Uczestniczący w spotkaniu artysta - rzeźbiarz Robert Sobociński przedstawił przygotowany przez siebie na zamówienie samorządu powiatowego w Strzyżowie projekt pomnika, wg którego Kazimierz Pułaski przedstawiony jest konno, w ujęciu dynamicznym, nawiązującym do słynnego obrazu Juliusza Kossaka „Pułaski pod Częstochową". Uroczystość podpisania listu intencyjnego poprowadził Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa. W pierwszej kolejności podpisy złożyli goście z USA, następnie samorządowcy na czele z Bogdanem Romaniukiem - Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Sławomir Stec - przedsiębiorca, właściciel Siedliska „Janczar" w Pstrągowej.

Po pobycie w muzeum delegacja z USA wraz z gospodarzami powiatu i gmin, udała się na strzyżowski Rynek, gdzie autor projektu pomnika przedstawił inspiracje i wstępny sposób usytuowania pomnika na płycie Rynku. Inicjatywa wzniesienia pomnika Kazimierza Pułaskiego na strzyżowskim Rynku podjęta została przez działający w naszym powiecie Powiatowy Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 250-lecia Konfederacji Barskiej. Pomnik przedstawiać będzie dynamiczną postać Kazimierza Pułaskiego w stroju konfederata barskiego, na wspiętym koniu, z wyciągniętą ku górze ręką, w której trzyma szablę. Monument stanowi nawiązanie do obrazu „Kazimierz Pułaski pod Częstochową" autorstwa Juliusza Kossaka. Planowany obiekt będzie miał wysokość ok. 4,5 m, w tym ok. 3,3 m stanowić będzie rzeźba odlana z brązu, a ok. 1,5 m - podstawa kamienna. Na pomniku zostanie umieszczony również okolicznościowy napis.

Kolejnym punktem wizyty delegacji USA było zwiedzanie strzyżowskiej kolegiaty, gdzie dr Piotr Szopa przedstawił historię konfederacji barskiej oraz przysięgi oddziału konfederatów przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie. Następnie delegacja z towarzyszącymi osobami udała się do Powiatowego  Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, gdzie miał miejsce niezwykły koncert fortepianowy wiedeńskiego artysty polskiego pochodzenia Daniela Wnukowskiego. Rewelacyjne wykonanie mazurków Chopina oraz innych utworów europejskich kompozytorów nawiązujących do polskiej kultury muzycznej wzbudziło aplauz zgromadzonej publiczności. Po koncercie i okolicznościowych wystąpieniach goście udali się do Siedliska „Janczar" w Pstrągowej. Tam też następnego dnia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, występ grupy Zaborowiacy, goście ze Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Marszałka Romaniuka zwiedzili również Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny św. im. Rodziny Ulmów w Markowej.

[tekst i fot. Wiesław Plezia]