Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkolenie w sprawie problematyki osuwisk na terenie powiatu strzyżowskiego

wydrukuj
Szkolenie w sprawie problematyki osuwisk na terenie powiatu strzyżowskiego

15 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się szkolenie dotyczące problematyki osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Inicjatorem szkolenia był Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, zaś instytucją finansującą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) i dedykowane administracji publicznej z terenu powiatu strzyżowskiego, która w ramach wypełniania swoich obowiązków ma styczność z ruchami masowymi ziemi.

Wśród uczestników szkolenia byli m.in. urzędnicy powiatowej i gminnej administracji budowlanej, planowania przestrzennego i ochrony środowiska, urbaniści, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie. Część merytoryczną szkolenia poprowadziła dr inż. Izabela Laskowicz - dyrektor Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Krakowie wraz ze współpracownikami - Pawłem Marcińcem kierownikiem SOPO i dr Ziemowitem Zimnalem z Centrum Geozagrożeń.

Omówiono zagadnienia związane z możliwościami ograniczenia ryzyka osuwiskowego na etapie planowania przestrzennego, zaprezentowano dostępne metody rozpoznawania i dokumentowania ruchów masowych ziemi a także techniki instrumentalnego monitorowania osuwisk wykorzystywane przez PIG-PIB. Wyjaśniono na czym polega inwentaryzacja osuwisk, rekomendowano sposób prowadzenia monitoringu wizyjnego w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. Zapoznano się również z funkcjonalnością internetowej aplikacji SOPO, będącej źródłem informacji o osuwiskach na terenie kraju.

Szkolenie usystematyzowało zagadnienia związane ze specyfiką budowy geologicznej naszego terenu i związanymi z tym naturalnymi zagrożeniami. Było też okazją do bezpośrednich rozmów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy administracją samorządową a państwową służbą geologiczną.

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron internetowych zawierających informacje o ruchach masowych ziemi:

https://www.pgi.gov.pl/osuwiska.html

https://www.pgi.gov.pl/geologia-samorzadowa/bloki-tematyczne/ochrona-srodowiska/12146-rejestr-obszarow-gorniczych

http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja

[opr. E. Wiśniowska – Midura, W. Plezia]