Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podziękowanie dla Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego

wydrukuj
Podziękowanie dla Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W dniu 23.11.2021 w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie miało miejsce spotkanie, na którym podziękowano Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. za 6-letnią współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

W spotkaniu wziął udział prezes Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Antoni Górski, któremu za współpracę dziękowali członkowie Zarządu Powiatu Strzyżowskiego ze starostą strzyżowskim Bogdanem Żyburą na czele.

Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR była tzw. Operatorem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie realizującym wskaźniki trwałości projektu pt. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie”. W tym okresie przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury wyposażenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie za pośrednictwem Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MAAR zostało przeszkolonych 640 pracowników przedsiębiorstw z branży mechanicznej, co umożliwiło zrealizowanie wskaźników trwałości projektu.

Podczas spotkania członkowie Zarządu Powiatu oraz dyrektor CKZ w Dobrzechowie Jan Sopel złożyli na ręce prezesa Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podziękowanie za możliwość transferu nowoczesnej wiedzy dla lokalnych przedsiębiorstw oraz pomoc w realizacji trwałości projektu.

Na zdjęciu od lewej: Jan Sopel. Bogdan Żybura, Antoni Górski i Tomasz Garncarski.

[inf. CKZ w Dobrzechowie, opr. i fot. W. Plezia]