Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Najzdolniejsza młodzież powiatu strzyżowskiego 2018

wydrukuj
Najzdolniejsza młodzież powiatu strzyżowskiego 2018

Czternaścioro uczniów ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu strzyżowskiego odebrało nagrody dla najzdolniejszej młodzieży powiatu strzyżowskiego. Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ufundowane zostały przez samorządy gminne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Wręczenie nagród odbyło się w środę, 13 czerwca 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Podczas XLIX sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018 wręczone zostały nagrody uczniom z terenu powiatu strzyżowskiego, którzy w bieżącym roku szkolnym  osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. W pierwszych dwóch kategoriach laureaci wyłonieni zostali przez samorządy gmin z naszego powiatu - po 2 osoby z każdej gminy. Uczniów do nagrody w trzeciej kategorii spośród trzech szkół ponadgimnazjalnych w Czudcu i Strzyżowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku wyłonił samorząd powiatowy w Strzyżowie. W sumie przyznano 14 nagród.

W 2018 roku nagrody dla najzdolniejszej młodzieży powiatu strzyżowskiego otrzymali:

ze szkół prowadzonych przez Gminę Czudec:

Apolonia Kawa - uczennica kl. V Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy.

Najważniejsze osiągnięcia Apolonii to:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,58, na I półrocze roku szkolnego 2017/2018 - 5,42,

- tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego,

- tytuł laureata wojewódzkiego konkursu „Czytam, więc jestem",

- III m-ce w wojewódzkim konkursie „The Voice of School",

- udział w finale konkursu biblijnego.

Kacper Ziobro - uczeń kl. III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czudcu.

Najważniejsze osiągnięcia Kacpra to:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,21, na I półrocze roku szkolnego 2017/2018 - 5,20,

- tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,

- tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,

- tytuł laureata II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej",

- udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- uczestnictwo z sukcesami w licznych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym oraz konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Czudcu,

Kacper jest członkiem szkolnego koła Caritas, angażuje się w pracę na rzecz Parafii i społeczności szkolnej, a także współpracuje z „Kwartalnikiem Czudeckim".

ze szkół prowadzonych przez Gminę Frysztak:

Oliwia Wątor - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku.

Najważniejsze osiągnięcia Oliwii to:

- średnia ocen za rok szkolny 2016/2017 - 5,63, za I półrocze roku 2017/2018 - 5,54,

- tytuł laureata i III miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Literatura i dzieci",

- tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu literackiego „Moje spotkania z przyrodą",

- liczne sukcesy sportowe w tenisie stołowym m.in.:

- III miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek w grze pojedynczej i podwójnej,

- I miejsce w Grand Prix Podkarpacia Kadetek,

- VIII miejsce w Grand Prix Polski Młodziczek,

- III miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Podkarpacia Młodzików - gra pojedyncza i podwójna,

- V miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików - gra podwójna,

- III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek - gra podwójna.

Wg rankingu polskiego Związku Tenisa Stołowego Oliwia zajmuje 15 miejsce w Polsce w kategorii młodziczek na zakończenie sezonu. W swojej kategorii wiekowej jest V w Polsce.

Łucja Szopa - uczennica kl. III gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku.

Najważniejsze osiągnięcia Łucji to:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,08, na I półrocze 2017/2018 - 4,89,

- III miejsce w konkursie „The Talent Show",

- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie,

- I miejsce w Powiatowym Konkursie literackim „Moja niepodległa",

- I miejsce w I Powiatowym Dyktandzie Patriotycznym,

- II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorsko - Literackim,

- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej „Laudate Deo".

ze szkół prowadzonych przez Gminę Niebylec:

Natalia Kiełbasa - uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Najważniejsze osiągnięcia Natalii to:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 i I półrocze roku bieżącego - 5,36,

- tytuł finalisty kuratoryjnego konkursu przyrodniczego szczebla wojewódzkiego,

- II miejsce w etapie rejonowym Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego.

Natalia aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska, organizuje imprezy charytatywne, bierze udział w przygotowaniach części artystycznych z okazji świąt państwowych i szkolnych, jest wzorem do naśladowania dla kolegów i koleżanek.

Łucja Borkowska - uczennica kl. III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Najważniejsze osiągnięcia Łucji to:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,64, na I półrocze 2017/2018 - 5,77,

- tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - pierwszy wynik w województwie,

- I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" oraz zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego.

Łucja aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, gra w parafialnej orkiestrze dętej w Gwoźnicy, jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego, organizuje imprezy charytatywne, bierze udział w przygotowaniach części artystycznych z okazji świąt państwowych i szkolnych, jest wzorem do naśladowania dla kolegów i koleżanek.

ze szkół prowadzonych przez Gminę Strzyżów:

Julia Kuczek - uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałami dwujęzycznymi w Strzyżowie.

Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania Julii poparte systematyczną pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: średnią ocen w roku szkolnym 2016/2017 - 5,92, w I półroczu 2017/2018 - 5,71. Julia to przede wszystkim trzykrotna laureatka kuratoryjnych konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego: konkursu matematycznego, historycznego i konkursu z języka angielskiego, a także finalistka konkursu z j. niemieckiego. Julia poszczycić się może również: wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny", II miejscem w finale diecezjalnego Konkursu Biblijnego, II miejscem w powiatowym konkursie matematycznym dla klas VII szkół podstawowych. Ponadto Julia aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska, uświetniając uroczystości szkolne i środowiskowe swymi występami jako solistka oraz członkini chóru, a także poprzez pracę w samorządzie klasowym, sklepiku szkolnym  i Młodzieżowej Radzie Gminy.

Katarzyna Włodyka - uczennica kl. III gimnazjum w Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej.

Najważniejsze osiągnięcia Katarzyny to:

- średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 - 5,57, na I półrocze b. r. szk. - 5,47,

- tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym z historii (I miejsce) oraz z geografii (IV miejsce na liście laureatów),

- II miejsce (drużynowo) w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Społeczeństwie,

- tytuł laureata w Powiatowym Konkursie Matematycznym Klas III Gimnazjum,

- tytuł finalisty w 11. edycji konkursu SUPERTALENT 2018.

ze szkół prowadzonych przez Gminę Wiśniowa:

Klaudia Furtek - uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Szufnarowej.

Najważniejsze osiągnięcia Klaudii to:

- średnia ocen na koniec roku szk. 2016/2017 - 5,36, w I półroczu 2017/2018 - 5,28,

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego,

- I miejsce w kategorii szkół podstawowych w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom",

- I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego,

- II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej.

Dominika Śliwa - uczennica kl. III gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiśniowej.

Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania Dominiki poparte systematyczną pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.:

- średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 i I półrocze 2017/2018 - 5,40,

- tytułem finalisty kuratoryjnego konkursu matematycznego oraz udziałem w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z chemii, języka polskiego, języka angielskiego i fizyki szczebla szkolnego,

- tytułem laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pingwin 2017",

- udziałem w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej,

- udziałem w półfinale Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Megamózgi 2018",

- tytułem laureata w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpus" z biologii,

- udziałem w II etapie IV Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. St. Viscardiego „Viscardius",

- tytułem laureata i I miejscem w powiecie w Powiatowym Konkursie Matematycznym,

- udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur 2018",

- wyróżnieniem w konkursie „Meditest" z biologii,

- tytułem finalisty w 11. edycji konkursu „SUPERTALENT 2018".

ze szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:

Agata Froń - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania Agaty poparte systematyczną pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.:

- średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,11, a na rok szkolny 2017/2018 - 5,00,

- II lokatą w Polsce i tytułem laureata 48. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

- tytułem finalisty 30. Olimpiady Filozoficznej,

- I miejscem w ogólnopolskim VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie",

- I miejscem w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Fraszka",

- nagrodą główną w kategorii „artykuł" w Powiatowym Konkursie Historyczno - Literackim „Moja Niepodległa",

- II miejscem w kategorii „młodzież ponadgimnazjalna" w I Powiatowym Dyktandzie Patriotycznym.

Kinga Sułkowska - uczennica kl. II Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Najważniejsze osiągnięcia Kingi to m.in.:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,32, na I półrocze 2017/2018 - 5,24,

- udział w międzynarodowym konkursie informatycznym „Bóbr",

- udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „MAT",

- udział w ogólnopolskim konkursie „English Ace".

- udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „English High Flier",

- udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego „Weltsprechen",

- udział w zawodach lekkoatletycznych szczebla rejonowego.

Ewelina Warchoł - uczennica Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół w Czudcu.

Najważniejsze osiągnięcia Eweliny to m.in.:

- średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 5,33, na I półrocze 2017/2018 - 5,13,

- tytuł finalistki i III miejsce w etapie okręgowym 42. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - pion Gastronomia oraz zakwalifikowanie się do etapu centralnego,

- udział w wielu konkursach i olimpiadach o różnej tematyce, m. in. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości.

Ponadto Ewelina angażuje się w obsługę gastronomiczną uroczystości szkolnych i środowiskowych, działa w szkolnym kole wolontariatu, czynnie udziela się w Związku Strzeleckim „Strzelec" w Strzyżowie, a także organizuje akcje społeczne i charytatywne.

Barbara Sikora - uczennica kl. I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -wychowawczym we Frysztaku.

Średnia ocen Barbary na koniec roku szkolnego 2016/2017 wyniosła 4,70, a za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 - 4,50. Barbara odnosi sukcesy w licznych konkursach i festiwalach. Zajęła m.in.:

- I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest dobra na wszystko" w Kolbuszowej,

- III miejsce w 34. Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Rzeszowie,

- nagrodę Wójta Nowego Targu na Festiwalu „Tanecznym Krokiem ku integracji",

- II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewaj z nami" w Tarnowie.

Odnosi także coroczne wyróżnienia w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Szkolnictwa Specjalnego „Zatańcz z nami" w Ustrzykach Dolnych. Zdobyła nagrodę w 11. edycji Powiatowego Konkursu - Twórczości Młodych „Kiedy myślę Ojczyzna" w kategorii plastycznej. Ponadto aktywnie działa w zespole tanecznym „R.Y.T.M", zespole tańca ludowego „Hopsasy", angażuje się w pracę kółka teatralnego oraz wolontariat.

Podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego laureaci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w towarzystwie dyrektorów poszczególnych placówek oraz obecnych podczas uroczystości rodziców odebrali dyplomy, a także nagrody rzeczowe w postaci albumów i bonów pieniężnych do wykorzystania w sklepach Empik i Triton. Nagrody dla młodzieży w poszczególnych kategoriach wręczali: z gminy Czudec - Zastępca Wójta Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski, z gminy Frysztak - Wójt Gminy Pan Jan Ziarnik, z gminy Niebylec - Wójt Gminy Pan Zbigniew Korab, z gminy Strzyżów - Zastępca Burmistrza Strzyżowa Pan Waldemar Góra, a z gminy Wiśniowa - Wójt Gminy Pan Marcin Kut. Uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek oraz Pani Małgorzata Książek, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Osiągnięcia uczniów przedstawiła Pani Maria Koś, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. W tej części sesji Rady Powiatu uczestniczyli również rodzice wyróżnionych uczniów, ich nauczyciele i wychowawcy oraz dyrektorzy szkół.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia zamieszczonej na stronie Internetowej Telewizji Południe pod adresem http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/XLIX-sesja-Rady-Powiatu-Strzyzowskiego,5004/.

[Inf. i zdjęcia - A. Zielińska]