Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Starosty Strzyżowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wydrukuj
Nagrody Starosty Strzyżowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, w trakcie którego zostały wręczone nagrody dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali: z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie dyrektor Mirosław Czarnik oraz nauczyciele Violetta Wietecha i Jerzy Moskal; z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie dyrektor Adam Witek, wicedyrektor Agnieszka Król i nauczyciel Maria Mazur; z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie dyrektor Jan Sopel; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego we Frysztaku dyrektor Agata Wyciślak, wicedyrektor Teresa Guzy oraz nauczyciele: Andżelina Wolan-Nieroda i Łukasz Dziok; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Strzyżowie dyrektor Beata Potwora oraz nauczyciele: Justyna Szopa i Grzegorz Fąfara. Należy zaznaczyć, że w czerwcu br. z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nagrodę Starosty Strzyżowskiego otrzymała dyrektor Krystyna Barć – Dudek.

Nagrody wręczał starosta strzyżowski Bogdan Żybura wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzatą Skalską- Nieroda oraz wicestarostą Tomaszem Garncarskim. W imieniu nagrodzonych głos zabrał dyrektor LO w Strzyżowie Mirosław Czarnik, który dziękując za wyróżnienia podkreślił rolę nauczycieli jako „drogowskazu” w procesie wychowawczym młodych ludzi.

[Inf. M. Koś – kierownik Wydziału ES, opr. i fot. W. Plezia]