Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

II posiedzenie Powiatowego Komitetu Obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 – lecia Konfederacji Barskiej

wydrukuj
II posiedzenie Powiatowego Komitetu Obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 – lecia Konfederacji Barskiej

W roku bieżącym obchodzimy 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 250 - lecie zawiązania Konfederacji Barskiej. W całym kraju, w tym także w powiecie strzyżowskim podejmowanych jest wiele inicjatyw, mających na celu należyte uczczenie tych szczególnych dla narodu polskiego wydarzeń. Program rocznicowych obchodów w naszym powiecie przewiduje m.in. szereg konkursów, dyktanda patriotyczne, wyjazdy do miejsc związanych z naszą historią, rajdy, audycje historyczne, uroczystości służb mundurowych, koncerty, imprezy plenerowe i in. 7 maja 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyło się drugie posiedzenie zawiązanego w 2017 r. Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej.

Komitet tworzą przedstawiciele samorządu powiatowego, a od II posiedzenia także samorządów gminnych z terenu powiatu strzyżowskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw z naszego terenu, pasjonaci historii i inne osoby, które  wyraziły chęć wspólnego działania na rzecz uczczenia patriotycznych rocznic przypadających w 2018 r. Zgromadzeni przedstawili sprawozdania z dotychczasowej działalności, a także omówili dalsze przedsięwzięcia planowane do przeprowadzenia w roku bieżącym i w kolejnych latach na terenie powiatu strzyżowskiego.

Wśród największych wydarzeń, które do tej pory odbyły się na terenie powiatu strzyżowskiego z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej, wymienić można m.in.: koncert Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją prof. dr. hab. Pana Grzegorza Oliwy, połączony ze wspólnym śpiewem patriotycznym w Dworze Maria Antonina w Gliniku Zaborowskim (17.11.2017 r.), Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego ph. „Tak rodziła się wolna Polska" w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (06.12.2017 r.), wystawę „Józef Piłsudski - twórca Niepodległej" udostępnianą od 12 do 28 lutego br. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, I Powiatowe Dyktando Patriotyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie (01.03.2018 r.), zorganizowaną na Rynku w Strzyżowie uroczystość z okazji 20. rocznicy ufundowania przez społeczność Strzyżowa sztandaru wojskowego dla 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu (19.04.2018 r.), IV Jarmark Niebylecki na Rynku w Niebylcu (03.05.2018 r.) oraz 25. Wystawę Modeli Plastikowych i Kartonowych Strzyżów 2018 (03.05.2018 r.). Ponadto 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości poświęcona była Noc Muzeów przygotowana przez Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie, a w Konieczkowej przez Muzeum Społeczne Gminy Niebylec oraz Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej.

W obchody stulecia odzyskania niepodległości czynnie włączają się także szkoły z terenu powiatu strzyżowskiego. I tak w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odbył się Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki ph. „Moja Niepodległa", w ramach którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i  najwyższych klas szkół podstawowych z powiatu strzyżowskiego mieli za zadanie napisać artykuł na temat odzyskania niepodległości lub przeprowadzić wywiad z osobami, które brały udział w działaniach zbrojnych. W gminie Frysztak 27 kwietnia 2018 r. odbył się rajd promienisty szlakiem wydarzeń I wojny światowej, zakończony zasadzeniem w parku wokół szkoły w Lubli 40 drzew ze 100, które mają zostać posadzone na 100 - lecie odrodzonego państwa polskiego. Ponadto odbył się konkurs na temat królowej polskich rzek - Wisły i osób, które Sejm ustanowił patronami 2017 roku, a także konkurs geograficzno - historyczny o gminie Frysztak. 24 maja br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyła się z kolei uroczysta akademia poświęcona: patronowi szkoły, 100 - leciu odzyskania niepodległości, obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego oraz otwarciu i poświęceniu sali gimnastycznej. W tym samym dniu (24.05) Szkoła Podstawowa w Czudcu obchodziła zaś 200 - lecie swojego istnienia. Z tej okazji wydana została monografia tejże placówki, z zaznaczeniem akcentów dotyczących 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród imprez zaplanowanych do realizacji w tym roku planuje się jeszcze: organizowany przez Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność" 7 lipca br. na stadionie w Strzyżowie „Piknik Wolności i Solidarności", podczas którego zagrają: zespół 4 Szmery i Marek Piekarczyk oraz przygotowywany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie koncert muzyki rozrywkowej ph. „Powiat dla mieszkańców", w ramach którego 22 lipca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej wystąpi m.in. rzeszowski zespół „Pectus". Gmina Czudec przymierza się do odsłonięcia pomnika - kamienia z tablicą pamiątkową w północno - wschodniej części Rynku w Czudcu, a gmina Strzyżów do wycieczki na Kresy Wschodnie. Społeczność gminy Wiśniowa zamierza m.in. uporządkować cmentarz z I wojny światowej w Jazowej, a w każdej wsi o tej samej godzinie 10 listopada zorganizować uroczystość według ceremoniału strażackiego z podniesieniem flagi i odśpiewaniem hymnu narodowego. W planach społeczności uczniowskiej z terenu gminy Frysztak są m.in.: kartka z życzeniami dla Niepodległej, wydarzenie plastyczno - rekreacyjne „latawcem o Niepodległej", promocja wydawnictw autorów z terenu gminy Frysztak, a także wycieczki do miejsc związanych z polską historią. Ważnym wydarzeniem będzie nadanie i wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie - impreza na rynku w Strzyżowie o randze wojewódzkiej, o czym podczas posiedzenia Komitetu mówił młodszy inspektor Pan Paweł Owiński - Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie, wstępnie zaplanowana na 15 września 2018 r. Powstał już komitet fundacji sztandaru. Podejmowane są kolejne czynności formalne wymagane w policyjnej procedurze dla tego typu przedsięwzięć.

Członkowie Komitetu poinformowali zebranych także o innych wydarzeniach związanych z uczczeniem patriotycznych rocznic w społeczności powiatu strzyżowskiego. Należą do nich: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii", rajd szlakiem majora Zapory, którego ostatni etap prowadzić będzie z Czudca do Stępiny oraz II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej organizowany w ramach jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie. W celu uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Powiat Strzyżowski, oprócz imprezy plenerowej, planuje również wydanie Śpiewnika Patriotycznego oraz albumu „Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego". Z ciekawym pomysłem wyszedł Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który wraz z Telewizją Polską zamierza nakręcić cykl kilkunastu odcinków zatytułowanych „Podkarpackie Twarze Niepodległości". Bohaterem jednego z pierwszych jest 17 - letni Bronisław Bartyński z Zaborowa, który wraz z oddziałem pod dowództwem hrabiego Władysława Michałowskiego wyruszył ze Strzyżowa w kierunku Krakowa, by zasilić szeregi tworzącej się armii.

Chcąc uczcić 250-lecie zawiązania Konfederacji Barskiej, samorząd powiatowy w Strzyżowie wyszedł również z inicjatywą ufundowania w centralnym miejscu powiatu strzyżowskiego tj. na Rynku w Strzyżowie pomnika generała Kazimierza Pułaskiego - bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, komendanta Konfederatów Barskich, którzy 15 sierpnia 1769 r. najprawdopodobniej w obecności swojego dowódcy złożyli przysięgę przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie. W związku z pomysłem na koszt Powiatu Strzyżowskiego zlecono poznańskiemu rzeźbiarzowi Robertowi Sobocińskiemu, który jest autorem pomnika Adama Mickiewicza, stojącego przed głównym wejściem do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, ufundowanego przez Powiat Strzyżowski na 100-lecie szkoły, wykonanie z masy woskowej modelu projektowanego pomnika w skali 1:10 i przygotowanie wizualizacji projektowanego pomnika w naturalnym otoczeniu. Członkowie Komitetu zgodzili się, że urzeczywistnienie w/w. projektu byłoby godnym uczczeniem polskiej historii i hołdem społeczności powiatu strzyżowskiego dla jednego z najwybitniejszych polskich dowódców wojskowych, a także przyczyniłoby się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszego powiatu. W tej sprawie głos zabrał Pan Sławomir Stec z Siedliska „Janczar" w Pstrągowej, popierając zgłoszony pomysł i wskazując, że spróbuje nim zainteresować przedstawicieli Polonii w Stanach Zjednoczonych i inne osoby z USA, które wkrótce gościć będą na naszym terenie.

Drugie posiedzenie Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej otworzył i poprowadził Przewodniczący Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej, a jednocześnie Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Miłym akcentem podczas spotkania było wręczenie członkom Komitetu pamiątkowych aktów powołania wykonanych na zlecenie Powiatu Strzyżowskiego przez firmy: ART-PAPIER Czerpalnia Papieru Flawiusz Pietrzyk i Czerpalnia Katarzyna Owczarz-Pietrzyk. Dyplomy zrobione zostały na czerpanym papierze, który opatrzony został certyfikatem i lakowaną pieczęcią. W związku z zamówieniem do dyspozycji Powiatowego Komitetu pozostał stempel z napisem „Powiatowy Komitet Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 250 - lecia Konfederacji Barskiej" i herbem powiatu strzyżowskiego. Akty powołania wręczyli: Przewodniczący Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej Pan Robert Godek, Starosta Strzyżowski oraz Zastępcy Przewodniczącego: Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski i Pan Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]