Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Agata Froń stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

wydrukuj
Agata Froń stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

Bardzo miła wiadomość napłynęła z Ministerstwa Edukacji Narodowej - Agata Froń,absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowiezostała stypendystką MEN jako jedna z zaledwie piętnaściorga uczniów itegorocznych absolwentów podkarpackich szkół.

Warto przypomnieć sukcesy tej wybitnie uzdolnionej uczennicy, a obecniestudentki I roku filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które stałysię jej udziałem w trakcie licealnej edukacji. Są to: zdobycie tytułu laureataII lokaty (6. wynik punktowy w kraju) eliminacji centralnych XLVIII OlimpiadyLiteratury i Języka Polskiego (rok szkolny 2017/2018); tytułu finalistyeliminacji centralnych XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego(2016/2017);  podwójne zdobycie tytułufinalisty eliminacji centralnych XXIX i XXX Olimpiady Filozoficznej (2016/2017i 2017/2018); tytułu laureata Konkursu Sienkiewiczowskiego, zorganizowanegoprzez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2016). Tytułemlaureata w konkursie nagrodzonych zostało jedynie 15 osób; tytułu laureata Imiejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka"(2018);współautorstwo artykułu naukowego (wraz z Mirosławem Czarnikiem) Konkurs Sienkiewiczowski 2016 - refleksje posukcesie, który ukazał się w numerze 3(12)/2017 „Dydaktyki Polonistycznej"(czasopismo punktowane wg kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego);I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego(2018).

Warto w tym miejscu dodać, że dzięki szerokim zainteresowaniom humanistycznymAgaty strzyżowskie liceum przez dwa ostatnielata było jedyną szkołą w województwie mającą swych reprezentantów w obunajważniejszych olimpiadach humanistycznych - Olimpiadzie Literatury i JęzykaPolskiego oraz Olimpiadzie Filozoficznej. Ponadto w ostatnim rokuszkolnym Agata stanowiła znakomity naukowy duet z Mateuszem Wiatrem, obecnieuczniem klasy III, finalistą XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Potencjał uczniów oraz fachowa pomoc naukowa opiekunauczniów - Mirosława Czarnika sprawiły bowiem, że reprezentanci naszego liceum weliminacjach okręgowychwpobitym polu pozostawili wszystkich konkurentów, zajmując dwa pierwsze miejsca,a oprócz nich do eliminacji centralnych zakwalifikowało się zaledwie siedmiorouczniów z podkarpackich szkół.


[inf. LO Strzyżów, opr. W. Plezia]