Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

11 Listopada w Strzyżowie

wydrukuj
11 Listopada w Strzyżowie

W poniedziałek 11 listopada w Strzyżowie uroczyście obchodzono 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty pochód, koncelebrowana Msza święta w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów pod pomnikami i w miejscach pamięci narodowej, apel poległych i salwa honorowa, program artystyczny i XII Patriotyczne Spotkania Chóralne to najważniejsze części obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowały samorządy miasta i gminy Strzyżów i powiatu strzyżowskiego.


Uroczysty pochód prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą w Strzyżowie ruszył ulicami Daszyńskiego i Zawale by zatrzymać się na chwilę na ulicy 700-lecia. Tu przy Cmentarzu św. Michała przedstawiciele władz samorządowych Strzyżowa i Powiatu złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikami Ofiar Stalinizmu i Żołnierzy Poległych w czasie I i II wojny światowej. I znów przy marszowych rytmach ruszył pochód z kompanią reprezentacyjną 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu z pocztem sztandarowym, Jednostką Strzelecką 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. „Słowik” też z pocztem sztandarowym a także pocztami sztandarowymi służb, straży, partii politycznych i organizacji pozarządowych, szkół, zakładów pracy oraz kombatanci i mieszkańcami kierując się do strzyżowskiej kolegiaty, gdzie została odprawiona Msza św. intencji Ojczyzny.


Tuż po rozpoczęciu Mszy św. do kościoła został wprowadzony sztandar 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, nadając jej w ten sposób charakter uroczystości narodowej. Po kilku słowach powitania wypowiedzianych przez ks. proboszcza Jana Wolaka rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, w której homilię wygłosił ks. Julian Jarząb, proboszcz Parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie. Nawiązał w niej m.in. do słów Marszałka Piłsudskiego, w których zwraca się do rodaków o dyscyplinę i ofiarę krwi dla budowania fundamentów Niepodległej, słów Jana Pawła II o wolności nam danej, ale i zadanej oraz cytatów nadesłanych z Ukrainy przez rodaka ziemi strzyżowskiej ks. bpa Jana Niemca a mówiących o potrzebie walki i utrzymania godności i wolności Polski z pomocą Boga i Matki Najświętszej. Na zakończenie Mszy św. przy akompaniamencie orkiestry dętej odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”.


Po Mszy św., spod kolegiaty znów ruszył pochód zatrzymując się na chwilę w strzyżowskim rynku, gdzie pod Pomnikiem Niepodległości złożono kwiaty a potem dalej pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy Domu Kultury „Sokół”. Tu miała miejsce główna część uroczystości, w której po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” przemówienia wygłosili zastępca burmistrza Strzyżowa Paweł Midura i starosta strzyżowski Bogdan Żybura. Starosta w kilku słowach przypomniał historyczne uwarunkowania odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku oraz genezę samego Święta Niepodległości. Powiedział też, że „Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Mamy możliwość decydowania o sobie – o tym gdzie i jak chcemy żyć. Jednak w sprawach najważniejszych, związanych z bytem narodu i z prawidłowym funkcjonowaniem państwa oraz naszej Małej Ojczyzny, niezależnie od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, powinniśmy umieć się porozumieć. Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona przelaną krwią i ofiarami...”


Podniosłym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci oraz salwa honorowa oddana przez żołnierzy kompanii reprezentacyjnej 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Strzyżów, 21. Dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca, Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. „Słowik”, Komendanta Komendy Powiatowej Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości, NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski Oddział Strzyżów, Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” oraz delegacja z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie.


Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zastępca burmistrza Strzyżowa Paweł Midura podziękował wszystkim darczyńcom, którzy dokonali wpłat na Specjalny Fundusz Remontu i Odnowy Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej. Zaprosił też do sali widowiskowej „Sokoła” na program artystyczny w wykonaniu wychowanków Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie pod kier. Danuty Kluski i Barbary Drozd oraz do kościoła parafialnego w Dobrzechowie na XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”.


[tekst i fot. W. Plezia]