Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

wydrukuj
Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Starosta Strzyżowski podaje do publicznej wiadomości informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w terminie 1-11 maja 2021 r. akcji szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek uodparniania lisów wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737).

Organem odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem ww. zadania sprawuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krośnie.

Poniżej Komunikat w tej sprawie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie.

[inf. Wydział OŚ Starostwa, opr. W. Plezia]