Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA

wydrukuj

Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA przyznawana jest corocznie w maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 1 uczniowi z każdego powiatu województwa podkarpackiego.

Samorząd gminny wybiera spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu swojej gminy jednego ucznia z najlepszymi wynikami w nauce, a samorząd powiatowy spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Konwent Samorządów Powiatu Strzyżowskiego typuje 1 osobę z terenu całego powiatu do nagrody. Każdy Konwent stosuje własne kryteria wyboru ucznia do takiej nagrody. Konwent Samorządów Powiatu Strzyżowskiego za główne kryteria przyjął: średnią ocen za poprzedni rok szkolny i ostatni semestr b. r. szkolnego oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, a także aktywność w pracach na rzecz szkoły, samorządu i środowiska lokalnego.