Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego - informacja z realizacji

wydrukuj

Sprzyjające warunki pogodowe jakie utrzymują się na naszym terenie od dłuższego czasu pozwoliły Wykonawcy robót Colas Sp. z o.o  na duży postęp robót na realizowanych zadaniach drogowych wykonywanych w ramach programu Polski Ład  na sieci dróg Powiatu Strzyżowskiego.

Na chwilę obecną zostały zakończone zasadnicze roboty budowlane na następujących drogach: DP 1917 R Czudec – Wyżne, 1920 R Różanka – Kalembina, 1350 R Różanka – Grodzisko dla części dotyczącej m. Różanka,
1938 R Połomia – Glinik Charzewski,
1412 R Lubenia – Połomia, 1935 R Konieczkowa – Lutcza, 1932 R Żarnowa – Jawornik.

Ustały już utrudnienia dla mieszkańców, którzy mogą swobodnie korzystać
z przebudowanych odcinków dróg oraz wybudowanych chodników. Pozostaje jeszcze drobna kosmetyka dla osiągnięcia odpowiedniej jakości  wizualnej.

Do końca miesiąca lipca br. Wykonawca  planuje zakończenie robót na kolejnych odcinkach dróg tj. DP 1320 R Cieszyna - Kamienica Górna, 1919 R Tułkowice przez wieś, 2424 R       Żarnowa – Strzyżów.

Zaawansowanie robót na koniec bieżącego miesiąca sięgnie kwoty 11 500 000,00 zł, co stanowi ok.75 % wartości całego kontraktu.

Jednocześnie trwają roboty na drogach: DP 1350 R Różanka –  Grodzisko
w części dot. przebudowy drogi i budowy chodnika w m. Grodzisko, DP 1918 R Zawadka –  Strzyżów na odcinku związanym z budową chodnika w Grodzisku obręb skrzyżowania z drogą na Zawadkę.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się roboty budowlane na dwóch pozostałych odcinkach: DP 1914 R w Czudcu oraz DP 1323 R w Gliniku Średnim, Gliniku Górnym oraz w Gogołowie.

Pomimo pojawiających się trudności i problemów, które rozwiązywane są na bieżąco, postęp robót jest zadowalający.