Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap II dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 2

wydrukuj

Zakończyły się roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap II" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 2.

Powyższe zadanie realizowane było w okresie od 11.01.2023 r. do 20.10.2023 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Roboty budowlane prowadzone były na 9 odcinkach dróg powiatowych i w efekcie przebudowanych kompleksowo zostało blisko 10,5 km dróg oraz wykonano 1,6 km nowych chodników dla pieszych.

Całkowita wartość wykonanych robót zamyka się kwotą 14 002 262,77 zł.

Środki finansowe pozyskane z dotacji to kwota 9 998 750,00 zł a pozostała część środków uzupełniająca całkowitą wartość zadania stanowi finansowy udział własny Powiatu.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]