Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD : PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA SIECI DRÓG POWIATOWYCH  POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

DOFINANSOWANIE: 14 250 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 15 203 028  zł

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Strzyżowski po raz pierwszy skorzysta ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych., Wykonawcą zadania będzie  firma Colas Polska Sp. z o.o., natomiast Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego: Artur Hojdak.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą i obejmować będzie roboty na drogach powiatowych nr: 1914 R Czudec przez Rynek, 1917 R Czudec – Wyżne, 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna, 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie, 1412 R Lubenia – Połomia, 1935 R Konieczkowa – Lutcza, 1932 R Żarnowa – Jawornik, 1350 R Różanka – Grodzisko, 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów, 1938 R Połomia – Glinik Charzewski, 2424 R Żarnowa – Strzyżów, 1919 R Tułkowice przez wieś, 1920 R Różanka – Kalembina. Łączna długość przebudowywanych dróg to ponad 12,5 km oraz budowa ok. 3,5 km chodników dla pieszych

W pierwszej kolejności wykonywane będą  roboty budowlane na drodze powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne  w m. Wyżne  oraz nr 1932 R Żarnowa – Jawornik w m. Jawornik

W załączeniu zdjęcia z rozpoczęcia robót. Strzyżów 23.03.2022