Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komunikaty

wydrukuj

Komunikaty, ogłoszenia

Zwrot podatku akcyzowego

Dopłaty do materiału siewnego

Pomoc w wypełnianiu wniosków  

Zalecane do uprawy odmiany zbóż i rzepaku w województwie podkarpackim

 

Komunikaty dla społeczności powiatu

Komunikat nr 14 z dnia 06.08.2018 

Komunikat nr 13 z dnia 02.07.2018 dot. przebudowy rogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś. 

Komunikat nr 12 z dnia 25.06.2018 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś 

Komunikat nr 11 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 340 R Bystrzyca - Nowa Wieś. 

Komunikat nr 10 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś. 

Komunikat nr 9 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.

Komunikat nr 8 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.

Komunikat nr 7 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś

Komunikat nr 6 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś

Komunikat nr 5 z dnia 08.06.2018r. dotyczący realizacji zadań pn.:

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w m. Pstrągowa i Nowa Wieś" - wykonawca robót firma PDM Dębica,

2.  „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 8+838 wraz z dojazdami w km 8+340 - 9+338 w m. Nowa Wieś" - wykonawca robót firma RBDiM Krosno.

W związku z realizacja ww. inwestycji, informuję:

1. W dniu 08.06.2018 r. przebudowywane są przepusty oznaczone numerami: P-22 i P-23 w godz. od 08:00 do 14:30

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

2.    W dniu 08.06.2018 r. w godz. od 9:00 do 17:00 w km 3+800 - 4+100 i 4+600 - 5+160 będą wykonywane roboty drogowe (ozn. kolorem zielonym).

Powyższe odcinki drogi będą zamknięte dla ruchu kołowego.

3.         W dniu 11.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami:  P-5, P-6, P-7 w godz. od 08:00 do 17:00

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

Planowane terminy wykonywania ww. robót mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zał. mapa sytuacyjna

 

Komunikaty
Raport o przejezdności dróg15.02.2013

Ostrzeżenie meteorologiczne 06.07.2012

Ostrzeżenie meteorologiczne 26.07.2011 

Ostrzeżenie meteorologiczne 15.07.2011

Ostrzeżenie meteorologiczne 11.07.2011 

Ostrzeżenie meteorologiczne 08.07.2011

Ostrzeżenie meteorologiczne 09.06.2011